HR Norge i medvind

Oslo, 22. april 2013 -- HR (en forkortelse for Human Resources) er et fag i sterk vekst, og HR Norge, som Norges største HR-faglige arena, opplever også en sterk, positiv utvikling. Medlemsorganisasjonen passerte 3.000 medlemmer i 2012, og omsatte for ca 32 millioner kroner.

Endringer i arbeidslivet de siste tiårene har gjort at kunnskap, kompetanse, talent og godt lederskap er blitt de viktigste drivkreftene for lønnsomhet og suksess. I tråd med dette ser næringsliv og offentlig sektor i stadig større grad behovet for gjennomtenkte strategier i forhold til rett bemanning og team-, talent- og lederutvikling.

Det har gjort at det som i "gamle dager" var en oppgaveorientert personaladministrativ funksjon nå har fått nye oppgaver - og nytt navn. Personalavdelingen er blitt HR-avdelingen, og personalsjefen er blitt HR-direktør, med klare forventninger fra sine kolleger om å bidra til den forretningsmessige strategien gjennom rekruttering og "vedlikehold" av de rette og beste menneskelige ressurser.

Dette stiller også nye krav til faglig og profesjonell utvikling av virksomhetens HR-funksjon. HR-avdelingen har fremdeles ansvar for klassiske personaladministrative oppgaver, men i tillegg er det nødvendig at nye kompetanser utvikles. I likhet med resten av virksomheten, skal HR ha "kunden" i fokus, og alt arbeid som har med utvikling av humankapitalen å gjøre skal også ha dette for øye.

HR Norge oppleves av medlemmene som et faglig sterkt forankringspunkt og en referanseramme i en verden som endrer seg raskt. De mer enn 3.000 virksomhets- og personmedlemmene inkluderer de største virksomhetene i Norge. Foruten faglig og profesjonell støtte i eget arbeid, både gjennom personlig konsultasjon, foredrag, rapporter og undersøkelser og innholdsrike medlemssider på nett, får medlemmene tilbud om deltakelse på en lang rekke konferanser, kurs og medlemsmøter. De største konferansene er Personalforum og Peronalkonferansen for offentlig sektor, som hver trekker mer enn 500 deltagere.

HR Norge er også et bindeledd mellom Norge og de viktigste fagmiljøene innen HR internasjonalt. Organisasjonen er Europas tredje største HR-organisasjon. De to største fins i Storbritannia og Tyskland. Fagfolk i HR Norge er etterpsurt internasjonalt, og HR Norge er blant annet medforfatter av HR-folkets "bibel", "Global HR Competencies", hvor Dave Ulrich fra RBL er hovedforfatter.

Organisasjonen utgir også en rekke rapporter i samarbeid med ulike partnere, blant dem Boston Consulting Group, Ernst & Young og Ennova.

HR Norge deler årlig ut tre høythengende priser, Kompetanseprisen, Kunsten å lede og HR-prisen.

HR Norge vil i mai ha 22 ansatte. Daglig leder er Even Bolstad. Styreleder er Wenche Hagan, direktør i byrådsavdeling for finans i Oslo kommune. I styret forøvrig sitter disse personene: Anita Sandberg (nestleder), Universitetet i Oslo; Thor Simonsen, Manpower; Trude S. Husebø, Skuld; Gunnar Marius Bjelke, Utenriksdepartementet; Håvard Berntzen, ansattrepresentant; Tryggve Magnussøn, Møllergruppen (vara); Marian Erstad, Finn.no (vara);

Valgkomitéens innstilling til nytt styre er som følger: Wenche Hagan, Oslo kommune (2012-2014) (styreleder); Tove Selnes, Executive Vice President HR, Opera Software (2013-2015) (nytt styremedlem – innstilt som nestleder); Trude S. Husebø, Executive Vice President Group Communication and Organisation, Skuld (2012-2014); Thor Simonsen, Konserndirektør HR, Manpower (2012-2014); Øivind Christoffersen, administrerende direktør, Statsbygg (2013-2015) (nytt styremedlem); Hilde Ringereide, HR-direktør, A/S Norske Shell (2013-2015) (nytt varamedlem); Hans Olav Næss, seniorrådgiver HR utvikling, Kollektivtransportproduksjon AS (nytt varamedlem).

Om HR Norge

HR Norge er en medlemsorganisasjon for virksomheter og enkeltindivider opptatt av organisatorisk og menneskelig utvikling i arbeidslivet. Organisasjonen har ca 3.000 medlemmer, og er med det Norges største faglige arena for HR-profesjonelle. HR Norge arrangerer kurs, konferanser og medlemsmøter, og har en sterk tilstedeværelse på nett og i sosiale medier. Årlig utgis en rekke rapporter, undersøkelser og temaark som tar sikte på å synliggjøre betydningen av en profesjonell tilnærming til rekruttering og utvikling av ledere, team og medarbeidere i arbeidslivet.

Til redaksjonen

HR Norge avholder sitt årsmøte den 23. april 2013 kl 13:00-17:00 på Hotell Bristol i Oslo. Årsmøtet starter med et medlemsmøte hvor vi setter fokus på talentstyring. Din redaksjon inviteres til å delta på arrangementene helt eller delvis. Ta kontakt med oss på presse@hrnorge.no eller 22 11 11 22 dersom dette er av interesse.

Kontaktinformasjon

• Daglig leder Even Bolstad, 906 66 720, even.bolstad@hrnorge.no

• Fagansvarlig kommunikasjon Paal Leveraas, 982 16 666, paal.leveraas@hrnorge.no