Gjennomsnittsnordmannen er over gjennomsnittet flink

Snart venter lokale lønnsoppgjør. Mange ledere får da utfordringen med å vurdere hvordan deres egne presterer. Når norske ledere blir spurt om medarbeiderne deres møter forventningene, overstiger dem eller kommer til kort, er det svært mange som har overrasket sjefen i året som har gått.

Hele to av tre overstiger forventningene, skal man tro lønnsdata fra Korn Ferry som presenteres på HR Norge sine lønnsseminar kommende uke. Gjennomsnittsnordmannen er rett og slett litt over gjennomsnittet. Særlig sjefer som vurderer mellomlederne sine er positive.

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, sier det er noe hyggelig og bra i det at lederne heier på sine egne. Men samtidig så handler nok dette om snillisme som ødelegger systematikken man prøver å få til. Problemet oppstår når for høye vurderinger gjør at noen avdelinger eller enheter rett og slett får mer av den totale lønnspotten enn de egentlig skulle hatt. Når alle prøver å jekke opp evalueringen og lønnsnivået til sine egne, ødelegger de interne lønnsrelasjoner på en måte som for eksempel kan gjøre det vanskelig å flytte folk på tvers av organisasjonen på et senere tidspunkt. - Delegering av lønnsfastsettelsen er i utgangspunktet bra; det er de som er tettest på som vet hvor skoen trykker og som har best mulighet for å vurdere den enkelte. Samtidig er det imidlertid viktig å ha en sentral veiledning og kontroll som sikrer helhet og troverdighet til prosessen totalt sett, sier Bolstad.

Tara Jahangiry, senior account manager i Korn Ferry, sier de ser at systematikk i lønnsdannelsen er bra for alle. Virksomheten får til en lønnspolitikk som bygger opp under de målene virksomheten har og de lønnsmarkedene de konkurrerer i.

- Like viktig er det at virksomhetene gir en lønn som oppleves som rettferdig av den enkelte, med en god prosess i bunn. Millimeterrettferdighet er umulig. Men å gjøre prosessen på en mest mulig ryddig måte er den beste garantien for at lønnen ikke skaper negative opplevelser for den enkelte som til syvende og sist går ut over motivasjon og vilje til å stå på og bli i virksomheten, sier Jahangiry.

Kontaktinformasjon:
Even Bolstad: even.bolstad@hrnorge.no, +47 906 66 720
Tara Jahangiry: tara.jahangiry@kornferry.com, +47 984 01 691

Pressebilder: Ta kontakt med anne.lian@hrnorge.no

Rapport: Ønsker du tilgang til materiell fra rapporten ta kontakt med HR Norge på e-post anne.lian@hrnorge.no Merk e-posten med HR Lønnsundersøkelse 2019 - PRESSE