GELx: 9 av 10 ledere uten innsikt i hva som kreves?

Norsk arbeidsglede har gjennom en årrekke vært blant topp 3 i verden og på topp i Europa. I år rykker vi ned til en europeisk andreplass og en global femteplass. Men norsk arbeidsglede er stabil. Vi blir «slått» kun fordi andre lands arbeidsglede vokser.

Global Employee and Leadership Index viser at norske ledere er svært dårlig forberedt på fremtidens kompetansebehov

GELx 2017 viser fortsatt høy arbeidsglede i Norge, men ledere og medarbeidere mangler forståelse for hvilke formidable kompetanseutfordringer arbeidslivet står ovenfor. 9 av 10 ledere mener de har tilgang på den kompetansen avdelingen eller virksomheten trenger.

Under overflaten er det imidlertid mange utfordringer norske arbeidsgivere må ta tak i dersom Norge skal være konkurransedyktige som nasjon i en stadig mer digitalisert og globalisert virkelighet, ikke minst det faktum at 94 % av norske ledere mener (tror) de har den kompetansen som kreves blant sine medarbeidere.

Global Employee and Leadership Index (GELx) er en årlig undersøkelse hvor arbeidstakere verden over svarer på en rekke spørsmål om jobben sin. I år har 40.000 ansatte i 42 land svart. 5.600 av dem er i Norge. Det gjør det mulig å kontinuerlig se hvordan norsk arbeidsliv ser ut sammenlignet med andre land.

Årets rapport presenteres i dagene 21. til 25. august i Trondheim, Bergen, Stavanger (Sola) og Oslo. Det er daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, og markedssjef i Ennova, Simon Østervig, som presenterer funnene for kunnskapshungrige ledere og HR-profesjonelle over hele landet og i alle bransjer og sektorer.

Noen av temaene og funnene som kommer frem av årets datainnsamling:

  • Ledere med skylapper: Mens debatten om digitalisering og automatisering av arbeidslivet raser i media og debattfora, og «digital analfabetisme» er blitt en stadig mer plagsom mangelsykdom, er norske ledere ganske avslappet til hvilke utfordringer de står ovenfor. 9 av 10 (94 %) norske ledere sier at de blant sine medarbeidere har all den kompetansen avdelingen har bruk for. – Et bekymringsfultt funn sett i lys av hva vi vet om endringene vi står ovenfor som følge av digitalisering og automatisering, kommenterer daglig leder Even Bolstad i HR Norge.
  • Olje og gass – stabilt, men utrygt: I GELx 2015 var et av de interessante funnene at tilliten til ledelsen i olje og gass stupte. I dag, noen titusener oppsigelser senere, er tilliten til ledelsen tilbake på samme nivå som i 2014, arbeidsgleden høy, og arbeidsbelastningen oppleves som rimelig. Til gjengjeld stuper to andre indekser i denne sektoren: jobbtrygghet og opplevelsen av alternative jobbmuligheter har gått rett i kjelleren. GELx 2017 har tallene.
  • Planløse ledere: Vi vet fra årets undersøkelse og fra tidligere undersøkelser at hver tredje norske leder ifølge deres egne medarbeidere ikke burde vært leder. I årets undersøkelse ser vi også at 1 av 3 ledere ikke har en plan for egen utvikling. Om det er den samme tredjedelen skal være usagt, men vi ser i alle fall at det er en sammenheng mellom manglende utviklingsplaner og arbeidsglede, motivasjon, tiltro til egne ledere og lojalitet til arbeidsgiver. Å legge en plan for lederutvikling er et enkelt og svært effektivt virkemiddel. Likevel brukes det svært lite, og det koster samfunnet og arbeidsgiverne store summer hvert år.
  • Slutter på grunn av jobben, ikke sjefen: Det er ofte blitt gjentatt at den viktigste grunnen til at folk sier opp jobben sin er deres nærmeste leder. Men, nei, det er ikke den viktigste grunnen, selv om den kommer høyt på listen. Den viktigste grunnen til at folk slutter er selve jobben og innholdet i den, viser årets GELx-undersøkelse.
  • Nyansatte tas dårlig imot: Bare 3 av 10 medarbeidere deltok i et introduksjonsprogram da de begynte i sin nåværende jobb. I tillegg viser årets GELx-undersøkelse at de komponentene i et introduksjonsprogram som har størst positiv effekt også er de som brukes minst. Årets GELx viser at motivasjon, trivsel, produktivitet, lojalitet og flere andre faktorer er lavere hos arbeidstakere som ikke fikk en god velkomst. I likhet med det å skape utviklingsplaner for ledere er dette «lavthengende frukt», hvor liten innsats kan gi store gevinster for norske arbeidsgivere.

Mer informasjon

Gjennom Global Employee and Leadership Index har Ennova og HR Norge samlet store mengder data om norsk (og internasjonalt) arbeidsliv, både for 2017 og mange år tilbake i tid. Vi bistår media så godt vi kan med utfyllende informasjon. Fortell oss hva du og ditt medie ønsker å vite mer om, så ser vi om vi kan hjelpe.

Pressen er også velkommen til de fem presentasjonsmøtene, men flere av dem er fulltegnet, så vi setter stor pris på om det gjøres en avtale på forhånd. Se vår oversikt over kommende møter for nærmere informasjon om tid og sted.

Rapporten er tilgjengelig som PDF, og kan lastes ned fra denne siden. En interaktiv versjon kan gjennomgås på denne siden.

Kontaktpersoner

Om undersøkelsen

Global Employee and Leadership Index er en årlig undersøkelse hvor arbeidstakere verden over svarer på en rekke spørsmål om jobben sin. Datainnsamlingen gjøres av det nordiske konsulenthuset Ennova, og er blitt gjennomført i nesten 20 år. Årets undersøkelse har data fra 40.000 respondenter i 42 land. 5.600 av dem er fra Norge. HR Norge og Ennova har i en årrekke samarbeidet om tolkning av data om det norske arbeidsmarkedet. Funnene presenteres i en serie medlemsmøter i de største norske byene.

Om HR Norge

HR Norge er medlemsorganisasjon for mennesker som har HR-relaterte oppgaver i sitt arbeid, inkludert ledere med HR-ansvar og ansatte i HR-funksjoner. Med 3.000 medlemmer er organisasjonen den tredje største i sitt slag i Europa.

Om Ennova

Det nordiske konsulentselskapet Ennova har hovedkvarter i Århus og er representert alle de tre skandinaviske land. Selskapet er ekspert på medarbeiderundersøkelser, og utfører slike målinger for nordiske kunder med kontorer over hele verden. Ennova står bak all datainnsamling for Global Employee and Leadership Index.