Ferie – fullstendig fri eller OK å jobbe .. litt?

Er ferie utelukkende fritid? I hvert fall ikke hvis man er ingeniør, skal man tro en undersøkelse gjennomført av NITO og publisert i Teknisk Ukeblad. Syv prosent av ingeniørene rapporterer at de jobber ti dager eller mer i ferien. Det er i så fall alt, alt for mye sier daglig leder i HR Norge i en kommentar.

I Stock 836695228

I 2015 svarte 38 prosent av de som jobbet i ferien at de jobbet fra én dag til mer enn ti dager i ferien. I 2017 svarte 47 prosent det samme.

Tekninsk ukeblad
Illustrasjon: Teknisk Ukeblad

Om man pålegges arbeid i ferien, ligger Ferieloven og bestemmelsene om endring av ferietid i paragraf 6 i bunn.

I praksis er det tre faktorer som er viktige når man ser på jobbing i ferien, sier Bolstad

  • Det ene er at det er selvvalgt og lystbetont.
  • Det andre er at forventningene til hvordan vi skal reagere på henvendelser fra jobben er avklart på forhånd.
  • Det tredje handler om hvor mye tid en oppgave tar.

Jeg tror de fleste av oss lever med å ta en telefon eller svare på en mail. Men når omfanget øker, hvor ble det av ferien da? I det du begynner å føle at det forventes at du skal være tilgjengelig, har det gått over en grense, sier en ferierende president i NITO Trond Markussen til TU og får støtte fra Bolstad, også på ferie.

Det handler litt om å ta og gi. Arbeidsgivere har blitt mer fleksible på hva vi kan gjøre av private ærender i arbeidstiden, og motsatt sier han.

En god del av jobbingen er nok lystbetont eller en konsekvens av at man føler stor lojalitet til jobb og oppgaver. Det som er verre, er hvis du sitter og må ta igjen ting som skulle vært gjort eller blir styrt av faktorer utenfor egen kontroll, sier Bolstad til TU.

Fagforeningslederen Trond Markussen er enig. Jeg mener at det er greit at vi svarer på epost og tar en telefon i ny og ne, når det er på egne premisser, sier Markussen

Vi ferierer i stadig større grad på forskjellig tid og mange prosjekter går mellom virksomheter, ofte i forskjellige land. Det ruller hele tiden. Og PC og mobil har gjort oss mere tilgjengelig. Dermed handler det også om hvordan man kommuniserer med hverandre. Epost, mener han, er en ganske snill kommunikasjonsform som i utgangspunktet ikke signaliserer noen forventning om respons, mens en tekstmelding er noe annet. Med en tekstmelding til en person som er på ferie signaliserer du veldig tydelig at der bør du handle. Det er en ganske sterk inngripen, og noe de fleste sjefer eller kolleger vegrer seg for å gjøre, sier Bolstad.

Les artikkelen i Teknisk Ukeblad her