EEI 2015: Oljesmurt arbeidsglede faller kraftig

Arbeidsgleden og tilliten til toppledelsen faller sterkt i oljebransjen. Mange av ingeniørene som forlater jobber i olje og gass skifter bransje, noe som merkes blant annet i bygg og anlegg. – Tillit er en av de viktigste forutsetningene for endring, sier Tone Rose Todalshaug i HR Norge.

Årets European Employee Index er ennå noen uker unna lansering, men HR Norge og Ennova kan allerede nå fastslå at oljeprisen skaper krisestemning blant arbeidstakere i olje og gass. Årets EEI (European Employee Index) viser et dramatisk fall i arbeidsglede og tillit, samt en sterk økning av arbeidstakere som søker nye utfordringer i andre sektorer.

SSB skriver i sitt Økonomisk Utsyn 1/2015 at nedgangen i investeringene i petroleumsvirksomheten fram til 2018 kan anslås å ville føre til en sysselsettingsreduksjon opp mot 30.000 personer når tilpasningene i leverandørvirksomheten er fullført, men kanskje nærmere 15.000 personer fram til 2018.

HR Norge og Ennovas årlige globale arbeidslivundersøkelse EEI (European Employee Index) avdekker dramatiske endringer i olje- og gass allerede nå.

Arbeidsgleden faller
For ingeniører i olje og gass i region vest (Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland) måler vi arbeidsgleden til 66, på en skala fra 0 til 100. Ingeniører i samme region som ikke jobber i olje og gass skårer 73 på arbeidsglede, mens ingeniører generelt i Norge skårer 74.

Landsgjennomsnittet for alle arbeidstakere i Norge er 70.

– Norske arbeidstakere er grunnleggende glade i jobben sin, og både i 2014 og 2015 er vi på førsteplass i Europa og tredjeplass i verden, sier prosjektleder Tone Rose Todalshaug i HR Norge.

– Høykompetent arbeidskraft i olje og gass har på sin side vært blant de «gladeste av de glade», men nå reflekteres avslutningen av de gode dagene også i arbeidstakernes arbeidsglede, legger hun til.

… tilliten forsvinner
EEI har tidligere gjentatte ganger fastslått at Norge er «verdensmester i tillit», ikke minst i arbeidslivet. Ingeniører i olje og gass region vest har imidlertid mistet nesten all tillit til toppledelsen i selskapene de jobber i, og tilliten til nærmeste leder er også lav. Gruppen skårer 49 i tillit til toppledelsen, noe som er på nivå med arbeidslivet i Øst-Europa. Ingeniører i samme region som ikke jobber i olje og gass skårer 71 på sin tillit til toppledelsen.

… og de beste søker seg seg bort
Høykvalifisert arbeidskraft rømmer fra olje og gass. Ingeniører i olje/gass i region vest som rangerer påstanden «jeg leter sjelden etter andre jobber» skårer 67. Det kan høres tilforlatelig ut, men når fjorårets tall viser en skår på 80, finner vi et fall på 13 poeng.

– Endringsbehovet i denne sektoren er enormt, og en av de viktigste forutsetningene for endring er tillit, sier Todalshaug.

– Hvor realistisk er det å forvente at medarbeiderne skal være med på endring, når de ikke lenger føler at de kan ha tillit til sine øverste ledere?, spør hun.

… til bygg og anlegg?
Det kan se ut som mye av denne kompetansen søker seg til bygg og anlegg. I tre stillingsannonser som Skanska utlyste i februar, og som selskapet også har hatt ute tidligere, kan man registrere en fantastisk økning.

  1. Seniorrådgiver strategi og forretningsutvikling ble lyst ut i første kvartal 2012 (februar) og igjen i første kvartal 2015 (februar): 80% økning i antall søknader.
  2. Direktør Prosjektstyring, ble lyst ut i første kvartal 2012 (mars), ble lyst ut igjen i tredje kvartal 2013 (august), og sist i første kvartal 2015 (februar). Antallet søkere fra 2012 til 2013 ble åttedoblet, og antallet søkere fra 2013 til 2014 ble 13-doblet.
  3. Direktør HMS og Kvalitet, utlyst i første kvartal 2012 (januar), senere lyst ut i første kvartal 2015 (februar). Antallet søkere var nesten 22 ganger høyere (2150%).

— Vi ser mange av de samme søkerne som søkte til stillinger i oljeservice-bransjen, søker seg nå videre fra oljeservice-bransjen og til Skanska. Vi ser også ledere på det øverste nivået gjøre det samme, forteller Christian Scheen, som er rekrutteringssjef i Skanska.

Scheen kommer selv fra nettopp samme miljø.

Han er spent på å se utfallet av situasjonen med nedbemanninger og kostnadskutt i oljebransjen og hvordan dette kan påvirke valg av arbeidsgiver.

– Vårt inntrykk er at bygg- og anleggsbransjen har blitt betydelig mer attraktiv blant arbeidssøkere den siste tiden. Vi ser en meget stor økning i antall søkere på flere av stillingene vi annonserer for akkurat nå. Vi er i gang med å rekruttere til flere attraktive lederstillinger, deriblant et par direktør-stillinger, samt en konserndirektør for eiendomsutvikling. Det er positivt å se responsen vi har fått på disse stillingene, og hvor kvalifiserte søkerne er, sier Scheen.

Om HR Norge

HR Norge er en uavhengig, faglig rettet medlemsorganisasjon. Med mer enn 3.000 virksomhets- og personlige medlemmer er HR Norge landets viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse.

Om Ennova
Det nordiske konsulentselskapet Ennova ble grunnlagt i 1988 med ambisjoner om å bistå kunder med å utvikle sine organisasjoner ved å skape et faktabasert beslutningsgrunnlag av høyeste kvalitet. Selskapet leverer medarbeider- og andre målinger av høy kvalitet.

Om EEI
EEI står for European Employee Index, selv om undersøkelsen for lengst har vokst ut av Europas grenser og nå er en global undersøkelse. I år har vi spurt mer enn 30.000 arbeidstakere i 39 land om hvordan de opplever sitt daglige arbeid hva gjelder arbeidsglede, ledelse, prestasjon, omdømme og en rekke andre faktorer.

Årets undersøkelse er under utarbeidelse, og publiseres i mai/juni.

Kontaktpersoner:

  • Tone Rose Todalshaug, prosjektleder for EEI 2015, tone.rose.todalshaug@hrnorge.no, telefon 416 63 580
  • Even Bolstad, daglig leder HR Norge, telefon 906 66 720, epost even.bolstad@hrnorge.no
  • Falk Haakon Høstmark. Ennova, telefon 982 12 753, epost fhh@ennova.com
  • Christian Scheen, rekrutteringssjef – Skanska Norge AS, HR avdeling, telefon 976 53 231, epost christian.scheen@skanska.no
  • Paal Leveraas, kommunikasjonsansvarlig HR Norge, telefon 982 16 666, paal.leveraas@hrnorge.no