Dagbladet: 1 av 3 syns det drikkes for mye på jobb

​I spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer har et representativt utvalg av befolkningen over 18 år fått spørsmål om de synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner. 38 prosent svarer bekreftende på spørsmålet, 28 prosent av disse er i arbeid.

Det er Dagbladet som skriver dette.

— Et urovekkende høyt tall, mener Kari Lossius, fagdirektør ved stiftelsen Bergensklinikkene, som gir tilbud til rusmiddelavhengige.

Dette er et klart varsko til alle bedriftsledere, som har et spesielt ansvar for alkoholkulturen på arbeidsplassen. Det er kanskje på tide at man finner på noe annet på kick-off arrangementer og julebordene enn å dele ut gratis drikkebonger, sier hun.

I en kommentar minner daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, om at ledere har et ansvar.

«Mange av dem som sitter i lederroller, har stor innflytelse på hvordan virksomheten lager sosiale møteplasser internt og hvilke normer som kommuniseres gjennom ord og atferd», siteres han i avisen.

Han tror norske virksomheter de siste årene er blitt mer restriktive og arbeidstakerne mer bevisste på mengden som konsumeres – og at julebord- og seminarfylla i stor grad er borte.

Så er det til gjengjeld mange steder blitt mer av «et glass vin etter jobben». I dette ligger det også flytende grenser mellom hva som er jobb og hva som er fritid.

«Mange av dem som sitter i lederroller, har stor innflytelse på hvordan virksomheten lager sosiale møteplasser internt og hvilke normer som kommuniseres gjennom ord og atferd»

Even Bolstad til Dagbladet

2017 03 31 Dagbladet Alkohol paa jobb

Dagbladet 31. mars 2017