CPA: Undersøkelse viser at god HR skaper suksessrike virksomheter

«Creating People Advantage» viser tydelig at selskaper som er gode på HR vokser raskere og har bedre lønnsomhet og større verdiutvikling enn resten.

DN 5. januar 2015 DN 5. januar 2015

«Creating People Advantage» viser tydelig at selskaper som er gode på HR vokser raskere og har bedre lønnsomhet og større verdiutvikling enn resten.

De virksomhetene som oppnår de beste forretningsmessige resultatene:
  • satser på andre HR-områder enn virksomheter som ikke gjør det så bra
  • ser viktigheten av måling og faktabasert kunnskap

Det viser den årlige internasjonale HR-analysen «Creating People Advantage» (CPA) fra The Boston Consulting Group (BCG) og HR Norge sin internasjonale overbygning WFPMA (World Federation of People Management Associations).

CPA viser et tydelig sammenfall mellom en virksomhets resultater og dens HR-praksis. Undersøkelsen gir en pekepinn på hva man bør legge innsats i for å komme blant de beste.

Undersøkelsen utmerker seg spesielt ved at den ser på hva de mest suksessrike virksomhetene gjør annerledes.

Og det viser seg at HR virkelig gjør en forskjell.

Fra år til år peker måten virksomhetene driver HR seg ut som en av de viktigste markørene for suksess.

-- Creating People Advantage viser tydelig at selskaper som er gode på HR vokser raskere, har bedre lønnsomhet og større verdiutvikling enn de andre selskapene, sier Knut Olav Rød, Partner i BCG.

-- De beste virksomhetene er gode til å identifisere de HR-temaene som er viktigst og som haster mest. På den måten sørger de for at de pengene og øvrige ressurser som investeres får høyest mulig avkastning.

Unngår «brannslukking»

cpa-exhibit7Daglig leder Even Bolstad i HR Norge noterer seg at en viktig forskjell mellom de beste og resten er at de beste i liten grad driver «brannslukking».

-- Det er slående hvordan de beste rapporterer at de ikke opplever at det er spesielle områder som «brenner». Det virker rett og slett som om de systematisk utmerker seg med å være i forkant og løser utfordringene før de blir et problem, mens de som henger etter i stor grad driver med brannslukking, sier Bolstad.

Enerne har også et annerledes fremtidsperspektiv enn resten. Hos de beste er det temaer som internasjonalisering, analyser av virksomhetens arbeidskraftbehov og strategiske spørsmål knyttet til mennesker og organisasjon som har den største økningen i viktighet.

-- Disse virksomhetene utmerker seg ved å løfte blikket og knytte det de driver med innenfor HR og ledelse direkte til utfordringene virksomheten totalt sett står ovenfor, sier Bolstad.

-- På denne måten leverer HR-arbeidet mer verdi til virksomhetene og bidrar på en helt annen måte til verdiskapingen enn andre virksomheter som ikke gjør det så bra økonomisk.

Kompetanse skiller de beste fra de dårlige

I tillegg til at de beste prioriterer annerledes, har de beste også sikret at de har kompetansen og egenskapene som trengs for å løse utfordringene.

-- Typisk nok ser vi at et av de områdene de beste virksomhetene skiller seg ut på er hvordan de jobber systematisk og målrettet jobber med atferd og kultur, sier Even Bolstad. -- Det faller sammen med at de som ikke gjør det så godt rapporterer at de har god kompetanse på og bruker mye av energien sin på fagforeninger, som nok er en indikasjon på høyt konfliktnivå og mange interne motsetninger.

Det er fremdeles en del virksomheter hvor HR-arbeidet har samme fokus som det personalavdelingen hadde i gamle dager. De virksomhetene som går foran har imidlertid et annerledes og utvidet perspektiv, hvor fokus på mennesker er tett koblet til forretningsstrategien og hvor HR ikke bare samler inn og overvåker nøkkeldata men tar en aktiv rolle i å utvikle analyser med høy forretningsmessig verdi.

-- Der vi ser at de gode virkelig skiller seg fra de mindre gode, er spesielt i bruken av analyseverktøy for å bygge en god faktabase, og hvor analyse og bruk av målrettede KPIer er med på å gjøre HR til en strategisk samarbeidspartner for ledelsen", sier Knut Olav Rød.

cpa-exhibit1Undersøkelsen, foretatt blant 3500 respondenter i 101 land, er anerkjent som en av de ledende av sitt slag i verden. Den leses av HR ledere i de fleste største virksomheter også i Norge. Det betyr at den kunnskapen som formidles påvirker hvordan de utvikler sitt arbeid, med konsekvens for norske virksomheter og arbeidstakere.

Mer?