Arbeidslivsundersøkelsen ALx: Vi vil ikke flytte for å få jobb

I den ferske arbeidslivsundersøkelsen, ALx, fra Kantar TNS og HR Norge sier nesten seks av ti norske arbeidstakere at de mener at egen villighet til å flytte er et problem for å få seg ny jobb. De eldste arbeidstakerne er minst flyttevillige.

- Mange lever i tokarrierefamilie med små barn, hvor det å måtte rykke opp familien med roten og etablere seg et nytt sted sitter langt inne. Det som kanskje er mest overraskende ved funnene våre er imidlertid at det ikke bare er i perioden man har barn man er lite flyttevillig. Faktisk er det slik at denne typen mobiliteten er aller minst hos de eldste, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

60 åringer er kun 80 prosent så flyttevillig som 20 åringer, viser undersøkelsen.

- Dette betyr at det det kun vil være aktuelt for 10 prosent av de over 60 å flytte på seg for å få jobb. Og kvinner er gjennomgående mindre flyttevillige enn menn, sier Harald Sørgaard Djupvik i Kantar TNS. Sør- og Vestlendinger er minst flyttevillige Det er også betydelige geografiske forskjeller. Innbyggere fra Oslo og Akershus er mest flyttevillige, etterfulgt av trøndere og nordlendinger. De som bor på Sør- og Vestlandet er minst motivert for å flytte, ifølge arbeidslivsundersøkelsen.

Et annet interessant funn ved undersøkelsen, er at det ser ut som om de som slår sterkest røtter i sitt eget nærmiljø er de med høyest utdanning. Fra å være blant de mest mobile i tidlig voksenalder slår de sterke røtter og blir de minst flyttevillige når de går inn i senkarrieren.

- Personlig sjansespill å bo utenfor store jobbregioner Bolstad mener at mye kan gjøres med god infrastruktur.

- Norge er stadig bedre knyttet sammen med kortbanenett, veier og tuneller. Arbeidsgivere legger mer til rette for pendling gjennom noe bruk av hjemmekontor. Men likevel må man være ærlige om at det å bosette seg utenfor de store jobbregionene er et personlig sjansespill, sier han. - Det er et politisk valg hvorvidt man ønsker å knytte arbeidsledighetstrygd til krav om å akseptere ny jobb. Samtidig er dette viktig innspill i diskusjonene om regionalisering og større jobbregioner. Å ta hele landet i bruk har mye bra i seg, ikke minst i tider når alt går bra. Problemet er når det går utforbakke, hvor en eller begge i et parforhold mister jobben og man kanskje sitter med barn godt etablert i skole og nærmiljø. Da blir små jobbregioner i praksis til innelåste avlukker. Ikke minst for personer med høyt spesialisert kompetanse, som det blir stadig flere av, og hvor jobbene ofte først og fremst finnes i de store byene, sier Bolstad.

Arbeidslivsundersøkelsen Alx er et samarbeid mellom Kantar TNS og HR Norge, hvor vi to ganger i året spør et representativt utvalg av norske arbeidstakere om sentrale arbeidslivsspørsmål.

Høstens undersøkelse lanseres i sin helhet den 16. oktober. Hva som skal til for å få ny jobb dersom man mister den man har er ett av flere som dekkes av denne undersøkelsen.
Pressen inviteres til lanseringsmøtet. For mer informasjon og påmelding, se her For kommentarer, kontakt

- Daglig leder Even Bolstad, HR Norge 90666720 / even.bolstad@hrnorge.no
- Organisasjonspsykolog Harald Djupvik, Kantar TNS 91191382 / harald.djupvik@kantar.com