ALx IV: Nordmenn i utakt med robotiseringen

Ekspertene mener at en gjennomsnittsjobb forsvinner innen 26 år. Det tror ikke Ola og Kari Nordmann på. De regner med at vi har tre ganger lenger tid. Norske arbeidstakere er uvitende om eller likegyldige til den stille revolusjonen som er i ferd med å overflødiggjøre dem, fastslår TNS Gallup og HR Norge etter å ha spurt 1009 arbeidstakere om deres forventninger.

Nordmenn utakt robot oppslag

TNS Gallup og HR Norge spør i sin halvårlige Arbeidslivsindeks (ALx) arbeidstakere om deres opplevelse av arbeidshverdagen. I den siste undersøkelsen er det satt fokus på om det er et gap mellom eksperters og lekmenns virkelighetsforståelse når det gjelder yrker som er truet av robotisering og automatisering.

Det viser seg at det er et stort gap mellom hva eksperter sier og hva folk flest forventer.

Den siste tiden har det vært et økende fokus på digitalisering og robotisering av arbeidslivet. Ulike forskningsarbeider har nørt opp under debatten. Det startet i 2013 med den amerikanske boken «The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs To Computerisation?», som spådde at nesten halvparten av arbeidstakerne vil bli mer eller mindre overflødige i løpet av de neste 20 årene. Året etter fulgte Stiftelsen för strategisk forskning opp med en lignende studie i Sverige («Vartannet jobb automatiseras inom 20 år – utmaninger för Sverige»). Den skisserte en enda mer dramatisk utvikling: hele 53 % av svenske arbeidstakere vil kunne se jobben sin bli overtatt av et dataprogram eller en robot innen 2034.

Med dette som bakteppe valgte HR Norge og TNS Gallup i sin fjerde ALx (Arbeidslivsindeksene) å fokusere på i hvilken grad norske arbeidstakere tar dette inn over seg.

Funnene viser at norske arbeidstakere i liten grad har tatt til seg eller stoler på forskningsresultatene. TNS Gallup og HR Norge har regnet om tallene fra Sverige, og finner at det i snitt vil ta 26 år før de 64 yrkene Stiftelsen för strategisk forskning har tatt for seg blir borte.

Norske arbeidstakere mener det i snitt vil ta 70 år.

Gitt at ekspertene har rett er det mange som kommer til å få noen ubehagelige overraskelser i årene som kommer.

Dykker vi ned i funnene, finner vi også en del interessante sammenhenger:

  • Eksperter og lekfolk er enige om hvilke yrker som først blir borte, selv om de er uenige om hvor lang tid det tar. De mest utsatte yrkene er avisbud, postbud, kassapersonale, bankansatte, kundeservice, reisekonsulenter, arkivarer og bibliotekarer, lokførere og prosessoperatører. Ikke råd ungdommen til å satse på disse yrkene. De tryggeste yrkene er politi, lærer, frisør, lege, tannlege og sykehus.
  • For enkelte yrker som i følge ekspertene relativt lett kan automatiseres tar befolkningen absolutt trusselen om automatisering inn over seg. De færreste regner med at slakteren, bakeren, bonden, fiskeren eller kelneren blir borte de nærmeste 70-100 årene, til tross for at alle disse yrkene i følge ekspertene vil være borte innen 15-20 år.
  • Folk som jobber i utsatte yrker ser fremtiden tydeligere. Eksempelvis ser ansatte i restaurantnæringene for seg at automatiseringen skjer raskere enn folk som jobber i primærnæringer, kultur eller forskning.
  • Jobber du i offentlig sektor tror du det tar enda lenger tid enn om du jobber i privat sektor (73 mot 68 år som et snitt befolkningens forventninger til alle yrkesgrupper).

Om undersøkelsen

Arbeidslivindeksen (ALx) gjennomføres to ganger i året som et samarbeid mellom HR Norge og TNS Gallup. Hensikten er over tid å følge utviklingen av viktige trivsels- og produktivitetsfaktorer som ledelseskvalitet, engasjement, gjennomføringsevne og endringsevne. Hver måling tar dessuten et dypdykk i et utvalgt tema. I denne fjerde runden av undersøkelsen (august 2016) er temaet hvordan norske arbeidstakere ser på digitalisering og robotisering av arbeidslivet. 1009 arbeidstakere har svart.

Om TNS Gallup

TNS Gallup er Norges største markedsanalyseinstitutt med over 150 ansatte i Norge. I tillegg ble TNS Gallup i 2008 en del av WPP, et av verdens største internasjonale kompetansenettverk inn kommunikasjonstjenester. I WPP er TNS organisatorisk plassert i Kantar Group, WPPs organisasjon for medie- og markedsanalyse. Gjennom TNS sin internasjonale organisasjon kan TNS Gallup gjennomføre prosjekter i de fleste aktuelle land i verden.

Om HR Norge

HR Norge er en faglig medlemsorganisasjon for human resources i Norge. Med 3.000 bedrifts- og individuelle medlemmer er HR Norge en arena som favner de fleste arbeidstakere i Norge.

Pressekontakter

Bilder og nedlastinger