550+ HR-folk fra offentlig sektor til Nordens største personalkonferanse

(Oslo/Lillehammer - 20.01.14) - Fra tirsdag 21. til torsdag 23. januar samler mer enn 550 offentlige HR-folk seg i Lillehammer for Nordens største konferanse for HR i offentlig sektor. Hyperaktuelle temaer som berører mange langt utenfor HRs rekker står på dagsorden.

HR Norge arrangerer den viktigste og største personalkonferansen for offentlig sektor i Norden hvert år på Lillehammer i januar, nærmere bestemt på Lillehammer Radisson Blu i dagene 21. - 23. januar. Også i år kommer over 550 påmeldte til konferansen fra en rekke virksomheter i offentlig sektor.

Deltakerne kan velge mellom seks plenumsforedrag, 16 foredrag i delsesjoner, samt en rekke gruppediskusjoner og workshoper.

Et gjennomgangsspørsmål blant HR i offentlig sektor i dag er hvordan sektoren kan modernisere ledelse og moderniseres gjennom ledelse. Tematikk som endring, gjennomføringsevne, juridiske utfordringer, modernisering av personalfunksjonen til en mer strategisk HR rolle, og ikke minst, hvordan tilpasse sektorens mennesker og organisasjon mot den nye regjeringens politikk er på dagsorden disse dagene.

Noen av de mange godbitene deltakerne kan se frem til er:

  • Avtroppet sivilombudsmann Arne Fliflet "snakker ut" om tilsettingspraksis i offentlig sektor. Foredraget har tittelen "Noen har snakket sammen - om åpenhet, muntlighet, skriftlighet og rettferdighet i tilsettingsprosesser". Vi forventer en åpenhjertig og innsiktsfull presentasjon som berører hyperaktuell tematikk i det offentlige.
  • Den svenske ledelsesstjernen Marie Hallander Larsson, som for tiden er personaldirektør i Swedbank, er med sin menneskelige og jordnære tilnærming til ledelse en forkjemper for organisasjonskulturer som spiller på lag med det grunnleggende i oss mennesker. Med sine 10 "lederegler" viser hun at når det gjelder å skape produktivitet og trivsel, så er det enkle oftest det beste.
  • Hvordan kan inkluderende arbeidsliv (IA) muliggjøres gjennom god bruk av IT-baserte verktøy? Olav Scjølberg og Lise Reierskog, begge i Oslo kommune, viser hvordan IT kan brukes til å inkludere bedre, og kanskje flere.

Andre spennende temaer og foredragsholdere:

  • Nedbemanning og effektivisering i offentlig sektor, med advokat Annette Selmer
  • Hva betyr momenter som hjemmekontor og virksomhetens omdømme for den ansattes trivsel og lojalitet? Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion Perduco gir svarene.
  • Historien om hvordan en kommune kuttet 10 millioner og gjennomførte store endringer og likevel så bedre samarbeid, mer tillit og omforente beslutninger, fortalt av Monica Hamari i Skien kommune.
  • Hvordan jobber vi i fremtiden? Louis Lhoest fra nederlandske Veldhoen gir svar.

I tillegg til foredragene er 30 virksomheter som leverer tjenester til HR i offentlig sektor representert på konferansens utstillertorg.

Om HR Norge

HR Norge er en arbeidspolitisk frittstående og uavhengig forening for HR-ansatte i offentlig sektor og privat virksomhet. Med mer enn 3.000 medlemmer, inkludert de fleste største virksomhetene i landet, er organisasjonen et kraftsentrum i utformingen av HR-faget, med alt det innebærer for den generelle nærings- og samfunnsutviklingen.

Daglig leder for HR Norge er Even Bolstad (even.bolstad@hrnorge.no), telefon 906 66720.