Ukeavisen Ledelse: Skygger for HR i offentlig sektor

19.08.16 - Ukeavisen Ledelse hadde et stort oppslag om HR i toppledelsen med utgangspunkt i Cranet-undersøkelsen, som er et samarbeid mellom NHH og HR Norge.
"Trender i HR" er forskningsprosjekt ved NHH, og resulterer i nye rapporter med noen års mellomrom. Disse utgivelsene gjøres i et samarbeid med HR Norge.

Den siste rapporten har fått tittelen "HR-feltet i Norge 1995-2014: Stabilitet og profesjonalisering", og er en sammenstilling av fire runder med Cranet-undersøkelser i Norge. Det er med utgangspunkt i denne rapporten Ukeavisen Ledelse konkluderer med at "HR kastes ut fra toppledergruppen".

Undersøkelsen viser at mens HRs posisjon i det private næringsliv har blitt styrket i disse årene, så er funksjoner dårligere representert i toppledelsen i offentlig sektor i dag enn for 15 år siden.

– Det er et stort skille mellom privat og offentlig sektor, sier NHH-professor Paul Gooderham til Ukeavisen Ledelse. -–Mens det er et økende innslag av HR-ledere i toppledelsen i privat sektor, er utviklingen motsatt i offentlig sektor. I 1995 hadde 62 prosent HR-lederen i toppledelsen. I dag er tallet bare 47 prosent, sier han.

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, mener vi er på god vei mot en styrking av HR-funksjonen i Norge. Han påpeker at vi på enkelte områder har vært heldigere stilt enn andre land, mens vi henger etter de beste på andre områder.

Oppslaget i Ukeavisen Ledelse ble fulgt opp av NRK nyhetsmorgen samme dag. Dette innslaget kan du lytte til her:

Medlemmer av HR Norge kan laste ned undersøkelsen under. Se også videopresentasjonen som ble gjort av den tidligere i år.

Hvert femte år gjennomføres en undersøkelse som ser på HR-praksiser og endringer innenfor HR og personalområdet. Disse endringene følger ofte endringer i arbeidslivet, og siden 1995 har handelshøyskolene i Europa i samarbeid målt hvordan HR endrer seg og hva som påvirker utviklingen i en tidsperiode vi har gått fra å kalle det «personal» til å kalle det HR. På dette direktesendte medlemsmøtet presenterer daglig leder Even Bolstad i HR Norge og dr.oecoen NHH og førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Erik Døving, de viktigste funnene fra rapporten.