Ukeavisen Ledelse: Skeptisk til formalisering av teamsamtaler

Organisasjonspsykolog Reidulv Dyrkorn fra Senter for lederveiledning, tidligere avdelingsdirektør ved AFF, har tatt til orde for at teamsamtalen må bli like viktig som medarbeidersamtalen, skriver Ukeavisen Ledelse. Han ønsker også en formalisering av teamsamtalen på lik linje med medarbeidersamtalen.

Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, applauderer tanken om flere og bedre teamsamtaler, men er skeptisk til å skulle formalisere dem.

Han viser til at formaliseringen av medarbeidersamtaler, som har foregått i stor skala i norske virksomheter, ikke nødvendigvis har vært noen suksess.

– I mange virksomheter ser det å avholde medarbeidersamtaler ut til å ha blitt viktigere enn innholdet i dem, og vi vet at mye av det man håper å få ut av medarbeidersamtaler forsvinner fordi de samtalene ikke er bygget inn i en helhet. Kvaliteten blir ofte for dårlig, sier lederen i HR Norge til Ukeavisen Ledelse.

Les hele artikkelen i Dagens Perspektiv / Ukeavisen Ledelse. (Betaltjeneste)