Ukeavisen Ledelse: Norske ledere bruker minst tid i verden på å lede

Norske ledere havner på 39. plass i hvor mye tid de faktisk bruker på ledelse. Dermed får vi jumboplassen i Ennova og HR Norges årlige Global Employee and Leadership Index. Ukeavisen Ledelse har sett nærmere på tallene og hva det innebærer.

GELx er en årlig undersøkelse som gjennomføres av det nordiske konsulentselskapet Ennova. De norske tallene og analysen av dem innhentes i samarbeid med HR Norge. Undersøkelsen er en global benchmark for en rekke faktorer, inkludert lederkvalitet.

Ukeavisen Ledelse har sett nærmere på rapporten, og fokuserer på at norske kun bruker 19 prosent av tiden sin på å utøve ledelse. Det er mindre enn ledere i alle andre land.

Avisen ser særlig på forskjellene mellom ledelse og andre faktorer i de nordiske land.

HR Norges daglige leder Even Bolstad forteller til Ukeavisen at vi i Norden generelt sett skårer høyt på de fleste av disse parametrene. Samtidig har vi også de høyeste forventningene.

Finland skiller seg ut som et land med mindre jobbtrygghet. Bolstad stiller spørsmål om dette har med den finske lederstilen å gjøre – en lederstil som er mer autoritær enn i andre nordiske land. Han understreker at han ikke har tall som kan dokumentere dette.

– I Norge er vi litt tilbakeholdne med å vise at vi utøver styring. Noen ganger er det bra å gi mye rom, men man kan ikke abdisere fra styringsdelen av lederrollen. Her hjemme ser vi noen steder en tendens til å la det skure og gå litt for mye, sier han.