Ukeavisen Ledelse: Nå tar Støre tydelig ansvar i Giske-saken

Støre fremstår nå som forbilledlig ryddig, sier Even Bolstad i HR Norge til Ukeavisen Ledelse. Han fremstår balansert, tydelig empatisk men samtidig med integritet nok til ikke å henge seg på alle som roper «korsfest korsfest». Han virker å drive frem gode faktaundersøkelser, tar tydelig lederansvar samtidig som har virker å ivareta omsorgsansvaret også for den som får anklager rettet mot seg på alvor.

Han kan sikkert kritiseres for å ha vært litt senere på ballen enn hva særlig media skulle ønske - og det er ikke sikkert at beslutningen om å involvere generalsekretær når varslere eksplisitt ba om at vedkommende skulle holdes utenfor var den beste. Men jeg tenker at dersom man skal kritisere, retter man litt baker for smed. Dersom det som nå materialiserer seg som konkrete varsler har vært «allment kjent» og typisk atferd gjennom flere år - hvorfor rettes ikke pekefingeren mot tidligere ledere, tidligere generalsekretærer og ikke minst tidligere valgkomiteer? Det er de som skulle tatt affære, hver på sin måte, for å sikre en ledelse og et lederskap som bygger opp under verdiene.

Det vi nå ser er brutalt. Media er som ulver, de jager i flokk når de kjenner blodstanken. Pressen har en viktig jobb i forhold til å avdekke maktmisbruk. Men «Vær varsom»-plakaten virker ikke å ligge helt fremme i pannebrasken hos alle når saker først begynner å rulle, sier Bolstad. I en ideell verden skulle ønske meg at pressen når de driver frem saker som dette også ga det tidsmessige rommet som er nødvendig for at virksomhetene til de enkeltpersonene som trekkes frem kan få gjort en god nok jobb slik at alle hensyn blir ivaretatt – hensynet til de som anklager, den som anklages og virksomheten selv. Kontradiksjonsprinsippet – retten til samtidig imøtegåelse – virker ikke å ha gode vilkår i situasjoner som dette, sier Bolstad

Les hele saken i Dagens Perspektiv / Ukeavisen Ledelse her.

Se også /presse/trakassering-pa-jobb

HR Norge avholder 26. januar medlemsmøte om det juridiske ved seksuell trakassering