Ukeavisen Ledelse: «Må tørre å ta viktige beslutninger raskt»

«Nationaltheater-sjef Hanne Tømta er både risikovillig, dristig og kan vise til gode resultater», skriver Ukeavisen Ledelse i et intervju. Hun fikk HR Norges Lederprisen 2015 nylig.

Avisen skriver:

«Hanne Tømta har en krevende stilling som sjef for Nationaltheatret. Som leder har hun ansvaret for en organisasjon som på grunn av sin virksomhet gir grobunn for et tøffere klima enn andre organisasjoner. Skapertrang og kunstnerisk integritet skal balanseres mot inntjening, arbeidsmiljø, et stort antall fag og yrkesgrupper og båndene til næringslivet.

Hovedpersonen selv forteller at prisen gjør henne stolt.

– Jeg er først og fremst overrasket, men naturligvis også veldig glad og ikke minst stolt. Jeg tror også at prisen er en viktig anerkjennelse av oss som leder store og komplekse kunstinstitusjoner.

Vi skal hele tiden balansere mellom å forvalte et viktig samfunnsoppdrag og hente inn egeninntekter i et konkurranseutsatt marked. I et år hvor Nationaltheatret har fått fire Hedda-priser blir en slik pris en hyggelig påminnelse om at man har lykkes på flere felt enn det rent kunstneriske, sier Hanne Tømta til Ukeavisen Ledelse.»

2015 10 23 Ukeavisen Ledelse Lederprisen

Ukeavisen Ledelse 23.10.15