Ukeavisen Ledelse: «Må tåle ubehaget»

Professor Ben Bryant hevder at ledere skal oppleve ubehag på jobben. Ukeavisen Ledelse har spurt norske ledere og fagfolk om de er enige.

Avisen har intervjuet Steinar Sønsteby i Atea, Janne Vangen Solheim i Janus, NHH-professor Kjell Rognes, og HR Norges daglige leder Even Bolstad.

– Kloke mennesker har sagt at «Ledelse er ingen popularitetskonkurranse», sier Bolstad til avisen.

– Det innebærer også prioriteringer – å sette noe og noen foran noe annet samt å treffe og gjennomføre beslutninger også når de er upopulære.

- En annen del av lederrollen, er å tvile seg frem til beslutninger. Man har flere handlingsalternativer, kan ha sprikende råd men som leder må man bare bestemme seg. Og man vet at fasiten kommer i etterkant. Begge disse tilfellene kan være ubehagelige, men er sentrale deler av det å være leder.

2015 10 23 Ukeavisen Ledelse Maa taale ubehaget
Ukeavisen Ledelse 23.10.15