Ukeavisen Ledelse: Hva ledere kan lære av kong Haakons nei

—Er du leder, har du ansvaret. Ansvar er noe du har, ikke noe du eventuelt velger å ta, siterer Ukeavisen Ledelse Robert Mood fra et foredrag han holdt for HR Norges medlemmer i forbindelse med førpremieren på «Kongens nei».

Ukeavisen Ledelse dekket HR Norges medlemsmøte på Vika kino i Oslo nylig, hvor deltakerne fikk høre pensjonert general Robert Mood reflektere over lederskap i lys av egne erfaringer og storfilmen «Kongens nei».

Her kan du se foredraget:— «Kongens nei» kan lære ledere av i dag veldig mye om å håndtere et ansvar som menneske, med tvil, tro og frykt. Dét kommer veldig godt frem i filmen. Slik sett kan filmen bidra til å bygge integritet hos ledere, sier Robert Mood til avisen.

– Alle ledere jeg har møtt, fra militære ledere til statsråder i Norge, Nelson Mandela og Kofi Annan har på godt og vondt vært mennesker med tvil og tro og frykt. Menneskedimensjonen i lederskap har for meg fremstått som langt viktigere enn man vanligvis tenker på. Det er det menneskelige som gjør inntrykk i denne filmen. Er du leder, har du ansvaret. Ansvar er noe du har, ikke noe du eventuelt velger å ta, fastslo Mood i foredraget hos HR Norge.

Avisen har også intervjuet Steinar Bjartveit, høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI og konsulent. Han underviser ledere i å forstå lederskap ut fra litt andre perspektiver enn det som er gjengs i ledelsesbøkene, ofte med utgangspunkt i historiske hendelser.

— For meg er det sentrale i kong Haakons nei at det er et definerende øyeblikk, sier Bjartveit.

– Hva du står for som person eller leder reflekteres ikke i verdierklæringer satt opp som kulepunkter. Det er koblet til de valgene du som leder tar i de definerende øyeblikkene. I de situasjonene hvor rett står mot rett - eller galt står mot galt - og du ikke kan la være å velge. Du kan ikke gjøre begge ting samtidig.

Les hele saken i Ukeavisen Ledelse her (krever abonnement):