Ukeavisen Ledelse: Engasjerte medarbeidere hadde best resultater

Konsulentselskapet Ennova har gjort en analyse i en stor virksomhet innen finans i Norden hvor de har sett nærmere på jobbengasjement. Funnene de har gjort viser at ansatte med høyt engasjement oppnådde 9 prosent høyere kundelojalitet enn sine mindre motiverte kolleger.

Resultater fra samme studie viste at de mest engasjerte medarbeiderne stod for en inntjening som i snitt lå 40 prosent høyere enn det mindre motiverte kolleger fikk til.

– Engasjement kan knyttes til nyskaping, kundefokus, kvalitetsfokus, produktivitet, endringsvilje og sykefravær. Går du på jobb med høyt engasjement trekker disse faktorene i positiv retning sammenlignet med kolleger med middels eller lavt engasjement, sier Bolstad i følge Ukeavisen Ledelse.