Ukeavisen Ledelse: Dyre, farlige medarbeiderundersøkelser

Ofte vet virksomheter mindre – ikke mer – om de ansatte etter at de har gjennomført undersøkelsene, sier organisasjons­psykologene Thomas Hoff og Jon Anders Lone til ukeavisen Ledelse.

HR Norge-leder Even Bolstad er en av de som advarer mot kon­sekvensene av feil bruk av medarbeider­undersøkelser.

«I likhet med personlighetstester er det vokst frem et marked med leverandører av slike undersøkelser. Noen er svært gode, men det er varierende kvalitet – både på verktøyene, tolkningen av resultatene og tiltakene de setter i verk. Kombinasjonen av dårlige rådgivere, svake tester og ukvalifiserte vurderinger fra virksomhetens side kan gi full fart i feil retning. Dersom man er overbevist om at man forvalter en ´sannhet´ som ikke er der, blir man fort fartsblind. Det er dyrt og farlig», sier Bolstad til Ukeavisen Ledelse.