Ukeavisen Ledelse: Du må vite hvem du skal spørre (når krisen rammer)

Tone Rose Todalshaug er opptatt av at ledere både har grunnleggende kunnskap om operativ håndtering av traumatiske situasjoner og et solid beredskapsapparat, i følge Ukeavisen Ledelse

I et stort oppslag går Ukeavisen Ledelse i dybden på hvordan ledere kan og bør håndtere krisesituasjoner som for eksempel terror eller større ulykker.

I følge Tone Rose Todalshaug i HR Norge er det viktig at en leder i en operativ rolle har grunnIeggende kunnskap om hvordan krisesituasjoner skal håndteres.

– Ellers bør lederen vite at det finnes en organisatorisk beredskap. Det viktigste er at man vet hvem man skal spørre. Det skal være opplagt hvem man henvender seg til, når man søker intern eller ekstern kompetanse, sier hun.

Todalshaug er fagansvarlig for HR i HR Norge.

Hun forteller at kontaktpunktene, og hvor omfattende beredskapsplaner bedrifter har, avhenger av bedriftens størrelse.

– Ingen kan håndtere stor-skalakriser alene, påpeker hun.

Les hele oppslaget i Ukeavisen Ledelse / Dagens Perspektiv.