Ukeavisen Ledelse: Arbeidsglede og tillit i verdenstoppen

Norge er igjen europamestre i arbeidsglede og norske ledere er blant de beste i verden til å skape åpenhet og tillit. Men de er mindre gode til å gi retning.
Det er Ukeavisen Ledelse som skriver dette i et oppslag. Utgangspunktet er Global Employee and Leadership Index 2015, som lanseres av HR Norge og Ennova i disse dager.

I år, som tidligere år, er arbeidsgleden i offentlig sektor høyere enn i det private, skriver avisen. I privat sektor ender arbeidsgleden i denne undersøkelsen på 69 poeng, mens stat, fylkeskommuner, kommuner og annen offentlig virksomhet oppnår henholdsvis 70, 72, 71 og 70 poeng.

– Forskjellen kan handle om at det er mer forutsigbarhet og tryggere forhold i offentlig sektor, sier Tone Rose Todalshaug, fagsjef i HR Norge og HR Norges prosjektleder for undersøkelsen.

– I fjor gjorde vi funn som viste at medarbeidere i offentlig sektor opplevde mer mening i jobben enn medarbeidere i privat sektor. De opplever at det de gjør er nyttig for samfunnet. I det private er man nok mer prisgitt en god ledelse som kan sette kurs og klargjøre hensikten med de oppgavene man har, sier hun til avisen.