Ukeavisen Ledelse: 3 grunner til at rekrutterere sliter på LinkedIn

«Å rekrutterere via LinkedIn kan være vanskelig. Én av årsakene er at rekrutterere tror jobbsøkere bruker karrierenettverket LinkedIn på en annen måte enn det de faktisk gjør», skriver Ukeavisen Ledelse.

«Å rekrutterere via LinkedIn kan være vanskelig. Én av årsakene er at rekrutterere tror jobbsøkere bruker karrierenettverket LinkedIn på en annen måte enn det de faktisk gjør», skriver Ukeavisen Ledelse.


2015-03-27-Ukeavisen-Ledelse-derfor-sliter-rekr-linkedinUkeavisen Ledelse refererer en artikkel fra HR Norge med tittelen «6 grunner til at du mislykkes med LinkedIn-rekruttering«, og gjengir disse tre grunnene:

  1. En grunn er rett og slett at mange kandiater sjelden bruker LinkedIn.
  2. Rekrutterere bruker sin primære e-postadresse på LinkedIn. Mange av kandidatene bruker en sekundær e-postadresse som de sjekker når de måtte huske det.
  3. En tredje årsak til at rekrutterere strever med å få tak i de rette kandidatene er måten rekrutterere og kandidater bygger nettverk på.

Les mer: