TU: Hvordan bli en elendig sjef?

Teknisk Ukeblad har oppskriften på hvordan du blir en elendig sjef. «Ledelse er ingen popularitetskonkurranse», kommenterer HR Norges Even Bolstad.

- Bannlys alt som lukter av organisering, slik som tillitsvalgte, fagforeninger og tariffavtaler. Slå ned på alle tilløp til kritikk. Motangrep kan du la komme i form av mistenkeliggjøring, latterliggjøring eller baksnakking av dem som framfører budskapet, skriver psykolog Envor M. Bjørgo Skårdalsmo i Scandinavian Journal of Organizational Psychology, i følge Teknisk Ukeblad.

Men ledelse er ikke en popularitetskonkurranse, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge i en kommentar til Teknisk Ukeblad.

- Rollen innebærer løpende avveininger og fordeling av goder og byrder mellom ansatte og grupper av ansatte. Lederens viktigste oppgave er å nå målene til organisasjonen dere jobber i. Det innebærer også å kunne gjennomføre upopulære beslutninger på en effektiv måte, sier Bolstad.

Bolstad sier at hvis man opplever problemer på en arbeidsplass og vil takle en dårlig sjef bør man ta opp problemene.

EEI 201

EEI 2013

Ifølge European Employee Index 2013 er ligger nordmenn langt bak andre land når det gjelder oppfølging fra nærmeste leder, tilbakemelding på prestasjoner og tydelige mål.

Samtidig havner Norge på fjerdeplass når det gjelder arbeidsglede, trivsel og tillit. Foran oss er India, Danmark og Mexico.

Les hele artikkelen i TU.no her.

Last ned