Sunnmørsposten: Jobb er bedre enn alderspensjon

«Demografene i Statistisk sentralbyrå [...] snakker konsekvent med innestemme om de harde fakta», skriver Steinar A. Hopland fra Senter for Seniorpolitikk i et innlegg i Sunnmørsposten.
«Mens gruppen 70 år eller over utgjør ca. 10 prosent av befolkningen nå, vil den ha en andel på 20 prosent i 2060. Hver femte person vil være i den alderen, og hver fjerde over 55″, minner han om, og etterlyser et sterkere fokus på de utfordringene dette vil gi oss. Også HR Norge utfordres i denne sammenheng:

«En indikator på det samme er at HR Norge som organiserer de fleste innen personalområdet og gjør et fint arbeid for å bedre kvalitet i slike leveranser, i sin stort anlagte HR undersøkelse hvert år relaterer svakt til demografi og temaet eldre og arbeid. Trass i at temaet internasjonalt er løftet opp blant de viktigste.»