Stor oppmerksomhet for tildelingen av HR Norges Lederpris 2016 til Per Bleikelia

Tildelingen av HR Norges Lederpris 2016 til "ansvarlig tilrettelegger" Per Bleikelia ved Ringerike sykehus er viet oppmerksomhet i medier både i Norge og Sverige. Her er et lite utvalg fra klipptjenesten vår.

HR Norge annonserte mandag 29. august at sykehusdirektør Per Bleikelia ved Ringerike sykehus får HR Norges Lederpris for 2016. Offentliggjøringen skjedde på et allmøte for de ansatte i kantina på Ringerike sykehus, og de overraskede fremmøtte tok i mot utnevnelsen med rørte ansikter og stående applaus.

Du kan lese mer om tildelingen, inkludert pressemeldingen og begrunnelsen her:

Nyheten fikk oppmerksomhet i en rekke medier. Under er et utsnitt av oppsummeringen fra HR Norges klipptjeneste.