– ​Ser ikke noe særlig kritikkverdig i TV2s nedbemanning

– Jeg har ikke sett ting jeg oppfatter som særlig kritikkverdig i TV2s nedbemanning, sier HR Norge-sjef Even Bolstad til Ukeavisen Ledelse i en kommentar knyttet til et oppslag om TV 2s kompetansekartlegging og nedbemanning.

Bolstad forklarer at en nedbemanningsprosess starter med å definere kriterier. Tradisjonelt har ansiennitet stått sterkt. Det er enkelt å forholde seg til – det kan telles. I stadig større grad har kompetanse erstattet ansiennitet som det fremste kriteriet.

Bolstad ser ikke noe negativt i at den enkelte er med på å definere sin egen kompetanse opp mot kriteriene som er valgt.

– Snarere tvert i mot. På den måten blir man mye sikrere på at man faktisk får avdekket det man har opparbeidet seg – ikke bare gjennom skole og praksis – men også kanskje i andre sammenhenger utenfor jobb. Så er det selvsagt virksomhetens rett og plikt å vurdere, kvalitetssikre og ikke minst kalibrere de svarene som kommer inn, sier han.

Kommentarene er gitt i forbindelse med et større oppslag om nedbemanningsprosessen i TV2, hvor fokuset er på kompetansekartleggingen, som det har oppstått debatt rundt.

Hele sakskomplekset finner du i Ukeavisen Ledelse, og også på nettsiden deres: - Ser ikke noe særlig kritikkverdig (Dagens Perspektiv, krever abonnement).

2017 01 06 Ukeavisen Ledelse Brysom kompetanse
Ukeavisen Ledelse, 6. januar 2017