Paul Johnsen, HR-pionér og «medgründer» av HR Norge, fyller 85 år

En av «gründerne» av HR Norge, cand.psychol. Paul Johnsen, Sandvika, fyller 85 år i dag. «Dette er en av de store heltene i norsk HR», sier HR Norges Jan Wiese.

Aftenposten skriver om Johnsen at:

«Jubilanten har stiftet og drevet flere rådgivningsbedrifter innen organisasjon og ledelse. Han er født i Gildeskål i Nordland og utdannet cand.psychol. ved UiO, senere godkjent spesialist i organisasjonspsykologi. Tidligere har han vært personaldirektør i Tandbergs Radiofabrikk og Norges Eksportråd, rådgiver i Hartmark-Iras og studierektor i personalledelse ved Handelshøyskolen BI. Paul Johnsen er medstifter og styreleder for flere organisasjoner, bl.a. Norsk Institutt for Personaladministrasjon (senere HR Norge). En tid var han leder for Norsk Viseforum.
Jubilanten har stiftet og drevet flere rådgivningsbedrifter innen organisasjon og ledelse.
Paul Johnsen er født i Gildeskål i Nordland og utdannet cand.psychol. ved Universitetet i Oslo, senere godkjent spesialist i organisasjonspsykologi. Han har tidligere vært personaldirektør i Tandbergs Radiofabrikk og Norges Eksportråd, rådgiver i Hartmark-Iras, samt studierektor i personalledelse ved Handelshøyskolen BI.»

2015-03-27-Budstikka-Paul-Johnsen-85-aar-illBudstikka ærer også HR-pionéren i sine spalter:

«Johnsen har vært meget aktiv i Rotary, som president i Maridalen Rotaryklubb, distriktsguvernør, leder av Norsk Rotaryforum og delegat til Rotary Internationals Lovråd. Han er æresmedlem i Maridalen Rotaryklubb og mottok i 2013 hedersprisen fra Sandvika Rotaryklubb.
Paul Johnsen er medstifter og styreleder for flere organisasjoner, bl.a. Norsk Institutt for Personaladministrasjon (senere HR Norge), en gruppe i Polyteknisk Forening og i Forum 60+ for pensjonister i Bærum. Som hobbyvisesanger og medstifter av flere viseklubber var han en tid leder for Norsk Viseforum. Fritiden bruker han ellers til ski, golf og barndomshjemmet/familiens hytte i Valdres, hvor dagen og påsken feires.»

En HR-helt
– Paul Johnsen er en av de store heltene i norsk HR, sier HR Norges Jan Wiese, og refererer Tore Wiggo Sørensen, HR Norge-pensjonist:

– Han var en av de største drivkreftene bak dannelsen av «Kontaktordningen for Personalområdet» som sammen med Norsk Produktivitetsinstitutt var grunnlaget for NIPAs dannelse i 1967. Gikk inn i det første styret og senere styreleder i NIPA. Han representerte en gruppe «industri-psykologer» som var fremtredende i oppbyggingen av personalområdet i 60- årene og utover i 70-årene. Han var en av de virkelig store.

HR Norge gratulerer jubilanten.