P&L: PersonalForum blir HR Forum

«PersonalForum har i mange år vært den årlige møteplassen for alle som er opptatt av HR», skriver bladet HRmagasinet. «Fra og med i år får konferansen nytt navn: HR Forum.»

- Tiden var overmoden for å bytte navn til HR, men vi har utsatt det til nå fordi merkenavnet PersonalForum står stå sterkt, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge til bladet.

- Vi har også fått tilbakemelding på at mange synes det er vanskelig å sette av tre dager til en konferanse, supplerer Håvard Berntzen, som er leder for produktutvikling i HR Norge.

- Derfor har vi samlet det til to dager for at flere skal få muligheten.

Blant høydepunkter HRmagasinet har merket seg blant foredragsholdere og workshop-ledere på HR Forum er Michael Dahlen, Marit Moum Aune, Peter Lorange, Linda Lai, Karin Våland Sandvold og Jens R. Jenssen.

Håvard Berntzen og Even Bolstad (faksimile HRmagasinet)