offshore.no: Godta lønnskutt, eller risiker å bli sagt opp

- Ansatte som ikke vil bli med på kollektive lønnskutt kan være mer utsatt for oppsigelser, sier HR Norge-sjef Even Bolstad til offshore.no.

- Hvis noen ansatte blir vesentlig dyrere enn andre fordi de nekter lønnskutt, kan dette være ett argument og «saklig utvalgskriterium» blant enkeltpersoner dersom det må nedbemannes på et senere tidspunkt, sier daglig leder Even Bolstad i HR Norge til nettstedet Offshore.no.

Behovet for kostnadskutt i oljebransjen gjør at forslag om frivillig, kollektiv lønnsnedgang den siste tiden har dukket opp som alternativ til oppsigelser.

– Mange oppfatter kollektive lønnskutt som bedre enn oppsigelser eller nedleggelser, men dette kan være utfordrende å få til i bedrifter med flere typer virksomheter og fagforeninger med forskjellige interesser og som kanskje er i konkurranse med hverandre, sier Bolstad.

Han understreker at slike avtaler må være frivillige for den enkelte arbeidstaker.

– Man kan ikke kreve at noen skal gå med på ordninger som setter arbeidsavtalen eller tariffavtalen til side, men lokale tillitsvalgte har selvsagt fullmakt til å sette til side gamle særavtaler og eventuelt fravike sentrale tariffavtaler der hvor avtalene gir åpning for det.

Leder av SAFE, Hilde-Marit Rysst, er uenig, ifølge en artikkel på SAFEs nettsider.

Hun viser til Bolstads utsagn: "Hvis noen ansatte blir vesentlig dyrere enn andre fordi de nekter lønnskutt, kan dette være ett argument og «saklig utvalgskriterium» blant enkeltpersoner dersom det må nedbemannes på et senere tidspunkt."

-- I nedgangstider ser en etter løsninger som både ivaretar de ansattes og bedriftens interesser. Å beholde kompetansen til ansatte er viktig. Alternativene er å foreta rullerende permitteringer blant de ansatte eller at de går ned i stillingsprosent slik at flere kolleger får stå i jobbene sine. Men det forutsetter full drift igjen innenfor et kort tidsperspektiv, sier hun.