NRK: Søndagsåpne butikker

Ubekvem arbeidstid for en kan være bekvemt for en annen, minner Even Bolstad NRK Østlandssendingens lyttere om i dette radioinnslaget.
17. juni tok NRK Østlandssendingen opp temaet søndagsåpne butikker, og brukte daglig leder Even Bolstad om ekspertkommentator. Bolstad inntar på vegne av HR Norge en liberal holdning til søndagsåpne butikker.

- Jeg forstår at de som har hoveddelen av arbeidet sitt på ordinære ukedager ikke ønsker å jobbe på søndager i tillegg. Men ubekvem arbeidstid er knyttet til person. Det som er ubekvem arbeidstid for deg, kan være bekvemt for meg. Det er mange som kan ta jobbene for de som ikke ønsker å jobbe på søndager, sier Even Bolstad.

@evenbolstad til @NRKOstland om #søndagsåpent – Ubekvem arbeidstid for deg kan være bekvemt for…

CLICK TO TWEET

Han viser til at våre forventninger i dag, som turister og vanlige borgere, er at det er levende by- og bygdesentra hele uken.

- Det er veldig spennende å høre om aldersforskjellene forskerne refererer til, sier han. – De unge, som er for mer åpenhet, er det fordi de oppfatter det som det normale. Vi som husker til før «Brustadbua» ser i mindre grad mulighetene de unge ser.

Innslaget er tilgjengelig på denne linken.