LO-Aktuelt: Ikke bli syk i Finland

Alle hyller den nordiske modellen. Men forskjellene mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland er store, fastslår LO-Aktuelt i en stor temaartikkel om det nordiske arbeidsmarkedet.

I kildegrunnlaget til den gjennomarbeidete og dyptpløyende artikkelen er blant annet European Employee Index fra HR Norge og det nordiske konsulentselskapet Ennova.

Se:

2014-versjonen av European Employee Index (EEI) fra HR Norge og Ennova har som vanlig en rekke spennende fakta om norsk og internasjonal arbeidsglede, lederskap, prestasjonskultur og mangfold.