KK.no: Bør du fortelle jobben at du er syk eller sliter litt?

Du trenger ikke skjule alt, men heller ikke fortelle alt, konkluderer KK.no i en artikkel, blant annet med et intervju med HR Norges Tone Rose Todalshaug.

Mange skjuler sykdommer og psykiske plager på arbeidsplassen i frykt for å bli sett ned på eller nedprioritert, skriver KK.no.

- Uten åpenhet blir det vanskelig å jobbe frem samhold, lagånd og viljen til å yte det lille ekstra, sier Tone Rose Gjøvik Todalshaug, organisasjonssosiolog og fagansvarlig for organisasjon, kultur og utvikling i HR Norge til nettstedt.

Hun sier at det kan være slitsomt å skjule egen helsesituasjon, og det å dekke over kan på sikt bli en utmattende energilekkasje.

Les mer i KK.no: Bør du fortelle jobben at du er syk eller sliter?