Kapital: Vil hemmeligholde søkerlister

Presseforbundets jurist Kristine Foss er bekymret over at stat og kommune omgår loven når de bruker lederrekrutteringsfirmaer. Alle som blir vurdert til stillingen må inngå i en offentlig søkerliste, mener hun, ifølge Kapital.

I et oppslag i dagens Kapital refererer magasinet HR Norge, Virke og Ledernes felles utspill for endring av offentlighetsloven.

Utspillet har vakt betydelig oppsikt. Kapital har blant andre intervjuet Presseforbundets jurist Kristine Foss, som overhodet ikke gir forslaget støtte.

«… vi har et holdningsproblem når søkere til ledende stillinger i det offentlige ikke skjønner verdien og betydningen av åpenhet. Det er ingen forbrytelse å søke ny jobb, vi vet jo at det skjer, og det skjer ikke noe mindre om det blir hemmelig. Hvis en leder blir ansett som illojal ved å søke en stilling, må vi bekjempe den kulturen som gjør det til det hinder», sier hun til Kapital.

20160602 Kapital Vil hemmeligstemple søkerlister

Kapital 2.6.16