Kapital: Lederheltene

«For noen år siden spurte jeg (og HR Norge) et utvalg ledere om de hadde opplevd lederutvikling som bortkastet tid. Interessant nok hadde flertallet slike opplevelser. Samtidig har de samme menneskene også opplevd god og nyttig lederutvikling.»

Det er Jan Ketil Arnulf som skriver dette i en kommentar i Kapital.

Førsteamanuensis Arnulf fra Handelshøyskolen BI er opptatt av leder-overtro i sin kommentarartikkel.

«Mange har overdrevne forestillinger om hva ‘ledelse’ er og hva ledere er i stand til å utrette. Det skyldes at hjernen vår knytter påstander om god ledelse til urealistiske forestillinger om helter og heltegjerninger. Oppsvulmede forestillinger om ledelse virker nesten uløselig flettet sammen i måten vi snakker om temaene på», skriver han.

Ord som «gode ledere» og «helter» bringer fram mange av de samme assosiasjonene i våre hoder, forteller Arnulf. Unntaket er vår egen nærmeste sjef.

«Her virker ikke folk like imponert over sin egen sjefs genmateriale. Ofte (men ikke alltid) vil folk vurdere sin egen sjefs lederevner som dårligere enn sine egne. Dette gjelder særlig medfødte evner, der respondentens egen sjef ofte scorer svært lavt», skriver Arnulf i kommentarartikkelen som du kan lese i Kapital nr 4, 2015, samt på BI sine egne nettsider.