Hvordan skaffe deg jobb som 50+

Fra du er 55,7 år gjelder det å klore seg fast der du er, uansett hvor god og anvendelig du selv mener du er. Sånn tror de fleste av oss at yrkeslivet er. En fersk undersøkelse HR Norge og Kantar TNS har utført, viser at nordmenn etter denne alderen vurderer det som nærmest umulig å få jobb.

- For å få jobb i godt voksen alder må du ha et realistisk bilde av hva som er og oppfattes som styrker og svakheter og jobbe aktivt med dem. Godt voksne mennesker er stort sett ferdige med småbarnsperioden og har med seg erfaring i sekken som gjør at de ofte kan løse problemer på en smartere måte enn dem som er yngre. De er lojale. Der hvor du får beholde en 30-åring i kanskje 4-5 år, så har du en senior mye lenger. HR Norge sine undersøkelser viser også at motivasjonen i jobben er høyere blant dem som har passert midten av femtitallet sett opp mot dem som er yngre, sier Even Bolstad til Dagbladet.

- På den andre siden kan de ha forventninger om høyere lønnsnivå og slik sett være dyre. Det er en barriere for å ansette. Baksiden av medaljen til den lojaliteten seniorer viser, kan også være at de blir – også om de ikke fungerer eller dersom produktiviteten eller anvendeligheten på et tidspunkt begynner å falle, sier Bolstad.

Mist ikke motet - søk hjelp
Dersom du står der i godt voksen alder og ikke har jobb, er det lett å miste motet. Ja – det er vanskeligere å komme innenfor igjen. Men det går an. Men mister man motet er det lett å utstråle en form for hjelpeløshet som i seg selv gjør det krevende å få jobb.

Søk hjelp. Kartlegg nettverket ditt og ta direkte dialog med dem som har et positivt forhold til deg, kjenner kompetansen din og vil deg vel. Kanskje kan de ikke selv gi deg jobb, men de kan peke i riktig retning og gi deg anbefalinger. Få gjerne hjelp til å oppdatere CV og LinkedIn profilen din, spre informasjonen om at du er tilgjengelig og stå på. I tillegg til beinhard egeninnsats og dørbanking, handler det om å la nettverket jobbe for seg.

– Erfaring er viktig. Men mange år på baken er ikke kvalifikasjon i seg selv. Det handler om å skaffe seg nye utfordringer og erfaringer, i tillegg til å ta kurs og videreutdanning som gir nytt løft, mener Bolstad.

Alt trykket i media om seniorer som ikke får jobb, kan lett utvikle seg til å bli selvoppfyllende profetier, tror han.

Norge er blant landene i OECD med høyest yrkesdeltakelse i aldersgruppen mellom 55 og 64 år, selv om yrkesdeltakelsen er lavere enn blant personer i yngre aldersgrupper, ifølge en fersk rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg som skal kartlegge hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden.

Samtidig har seniorer lavere mobilitet enn andre grupper og skifter sjeldnere jobb.

Tall fra Nav viser at arbeidsledigheten er lavere for dem over 50 enn for yngre aldersgrupper. Men mens unge arbeidstakere raskt finner seg en ny jobb, er dette oftere mer krevende for eldre arbeidstakere. Ifølge Norsk seniorpolitisk barometer er mange ledere skeptiske til å ansette personer over 59 år.

Kari Sarnes fikk ny jobb som 65-åring
– Jeg ga egentlig opp håpet før jeg begynte å jakte på ny jobb. Avisene skrev stadig om hvor vanskelig det var for seniorene på arbeidsmarkedet, og til og med NHO gikk ut og tilbød sluttpakker til alle sine ansatte over 62 år. Det gjorde meg overbevist om at jeg var for gammel til at noen kunne ha bruk for meg, sier hun.

65-årige Kari Sarnes hadde jobbet ti år i DNV GL (Det Norske Veritas) da hun be overtallig i en omstillingsprosess.

Hun var i kontakt med vikarbyråer og søkte på et par stillinger, men hørte ingenting.

– Jeg var åpen for alle typer oppgaver, så det spilte ingen rolle for meg om jeg var overkvalifisert for en stilling. Lønna var heller ikke viktig, jeg kunne ha klart meg fint økonomisk hvis jeg pensjonerte meg. Jeg ønsket bare å fortsette å bidra, sier Sarnes.

Etter ett år som arbeidsledig fikk hun napp via et rekrutteringsselskap. Nå jobber 65-åringen som lønningssjef hos Folk Food, paraplyorganisasjonen for McDonalds i Norge.

– Nå har jeg mer tro på at det er muligheter der ute for seniorer. Men det er viktig å være målrettet i jobbjakten, ikke pøse ut 100 søknader. Da blir det bare vanskeligere å takle avslag.

Vær realistisk
For å få jobb i godt voksen alder må du ha et realistisk bilde av hva som oppfattes som styrker og svakheter, og jobbe aktivt med dette, fastslår Bolstad.

– Vi ser at de jobbkategoriene som vokser raskest, er de som kombinerer «myke», relasjonelle ferdigheter med kompetanse innenfor teknologi og realfag. Den som klarer å vise at man hele tiden utvikler seg og lærer, stiller sterkere enn den som med rette eller urette oppfattes å bare skulle «surfe inn», sier han.

Kanskje må du nedjustere forventning om hvilken rolle du skal inn i. Det med troverdighet å kunne si at du er motivert og har glød for å ta fatt i en jobb på nivå med det du hadde for mange år siden, er en god start. Og husk i den forbindelse at du i arbeidsgivers øyne ikke er mer verd enn den rollen du vurderes opp mot, rent økonomisk. Hva du en gang hadde i lønn er brutalt sagt helt uinteressant. Å være tydelig på at det er jobben og utfordringene i den som er interessant, på den lønnen som andre eventuelt ville fått, er derfor viktig, avslutter Bolstad.

Her kan du lese mer fra Arbeidslivsundersøkelsen ALx utført av HR Norge og Kantar TNS.

Videopresentasjon av undersøkelsen
Nordmenn vil lære nye ting for å få jobb
Aldersmas bli selvoppfyllende profeti

Les også: Slik får du drømmejobben etter fylte 50 (Dagbladet+)