Finansavisen: Private best

"For meg handler dette om image og branding", kommenterer Even Bolstad til Finansavisen med henvisning til Arbeidslivindeksen fra TNS Gallup og HR Norge.
Private arbeidstagere mener sykehus, barnehager, aldershjem og andre viktige samfunnsfunksjoner er rundt 30 prosent mer effektive hvis virksomheten er privat, skriver Finansavisen.

Avisen refererer til HR Norge og TNS Gallup sin ALx III (Arbeidslivindeksen), som denne gang fokuserer på produktivitet i offentlig sektor.

Undersøkelsen avdekker at det norske folk tror viktige samfunnsfunksjoner kunne utføres bedre av private.

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge sier til avisen at det er viktig å ha med seg at dette er egenoppfatninger, og ikke objektive analyser.

"For meg handler dette om image og branding. Det tror jeg man skal ta på største alvor. Undersøkelsen kan tyde på at det er vanskelig for offentlig sektor å få arbeidstagere til å bli, eller få folk til å hoppe over fra privat sektor", sier han i en kommentar til avisen.

At offentlige ansatte «i større grad er styrt av fagforening», kommer også høyt på listen. Avdelingsdirektør Harald Djupvik i TNS Gallup sier til avisen at offentlig ansatte også vektlegger andre momenter:

"I privat sektor henger produktivt og lønnsomhet sammen. Slik kan man ikke tenke i offentlig virksomheter. De viser til at de i større grad jobber med mennesker, og da greier man ikke være like produktiv som i privat sektor", er Djupviks kommentar.