Finansavisen: Etterlyser klar tale fra HR-avdelingene

HR-avdelingene bør droppe ord som endringsledelse, work life balance, EQ og inkludering hvis de skal få større gjennomslagskraft, mener Stine Fjell, som sitter i HR Norges styre.

i flere ferske rapporter, både globalt og i Norge, møter bedriftenes HR-avdelinger kritikk, skriver avisen. I rapporten Global Human Capital Trends 2015 har konsulentselskapet Deloitte spurt bedriftsledere om deres syn på HR-avdelingens arbeid. Her mener bare 28 prosent at HR-avdelingene er svært effektive, 22 prosent tror at HR tilpasser seg arbeidsstyrkens endrede behov og bare 20 prosent mener at HR kan lage en god plan for selskapets fremtidige talentbehov.

Både HR-avdelingene selv og bedriftenes ledere rangerer HR-avdelingens prestasjon som lav, og lederne mener HR-avdelingenes prestasjoner er 20 prosent lavere enn HR-lederne selv mener.

Også i HR-undersøkelsen 2014, gjennomført av HR Norge og EY, hevdes det at HR ikke er helt på linje med linjen. «De er nokså samstemte på hvilket fokus HR-arbeidet har i dag, men når vi ser tre år frem i tid, fremkommer det klare forskjeller i synet på hva som er viktig», heter det i undersøkelsen.

– Problemet er at HR ofte ikke snakker det samme språket som brukes i konsernledelsen, sier Stine Fjell. Hun har tidligere blant annet vært HR-direktør i Nordea Norge.

2015 04 29 Finansavisen Etterlyser klar tale

Finansavisen 29. april 2015