Fagbladet: Personalansatte ønsker mer strategi

Fagbladet omtaler HR Norge og EYs store, årlige HR-undersøkelse, og er opptatt av at HR ønsker mer strategi, mens organisasjonen forespør mer administrasjon.

- Jeg kjenner meg igjen i problemstillingen, sier Trygve Fætten, nestleder i Fagforbundets faggruppe for personalansatte og personalrådgiver i Trondheim kommune, til Fagbladet.

HR-folk ønsker å være med på å prege utviklingen i organisasjonen og ser kompetansen til de ansatte som en viktig ressurs. Det er det som ligger i begrepet human resources (HR), sier Fætten.

- Linjelederne ser helst at HR-folka holder seg til lønnskjøring og tradisjonelt personalarbeid. De oppfatter rollen forskjellig, legger han til.

Han er glad for at HR Norge setter søkelys på dette som et ledd i å øke statusen til personalarbeid i organisasjonene, forteller han til Fagbladet.

- Flesteparten av Fagforbundets medlemmer som jobber med personalsaker, jobber ikke med strategiske avgjørelser, sier Fætten.