E24: Viktig at sjefen er tydelig på alder

Nær en tredjedel av oss mener det er fornuftig å heve aldersgrensen for å kunne jobbe, skriver E24. Langt færre er villig til å faktisk stå lenger i jobb enn dagens aldersgrenser tilsier.

E24 viser til den ferske ALx (Arbeidslivindeksen) HR Norge og TNS Gallup har laget.

Les også:

Funnene viser at bare betydelig færre arbeidstakere ønsker å jobbe lenger, gitt at egen arbeidsgiver hever aldersgrensen for å måtte slutte å jobbe.

Undersøkelsen viser også at det er flere som mener regjeringens forslag om å la folk jobbe lenger, er en god idé – 34 prosent.

HR Norge har uttrykt seg generelt positivt til målsettingen om at flere skal stå lengre i arbeid, men syns likevel ikke arbeidsministerens løsningsforslag er et smart trekk, slik det blant annet kommer til uttrykk i artikkelen «Pensjonsalder til besvær».

Til E24 gjentar daglig leder Even Bolstad at selv om man er for at folk skal stå lengre i jobb, så er HR Norge mot forslaget til Regjeringen.

– Vi i HR Norge er imot forslaget til regjeringen. Blant de 17 prosentene som vil jobbe lenger, er det jo noen som arbeidsgiver ikke ønsker å ha lenger. Vi er bekymret for at forlaget vil føre til utstøtingsmekanismer som kan ramme alle seniorer. Det kan være at arbeidstagere i større grad kommer til å si opp personer i sekstiårene, og ikke venter til de får en verdig avgang på 67, dersom de ser for seg at de vil fortsette godt opp i syttiårene om de får bestemme selv, sier han til E24.