E24: To av tre ledere har ansatte de vil bli kvitt

En undersøkelse fra Proffice viser at norske ledere har ansatte de fint ville klart seg uten.

Det er E24 som melder dette i helgen.

Så langt i 2015 har én av fire ledere sagt opp ansatte, og ved utgangen av oktober var 80.000 personer registrert som helt ledige hos Nav, fremgår det av artikkelen.

Even Bolstad, daglig leder i HR Norge, kommenterer funnene overfor nettstedet.

– I det norske arbeidslivet er det to grunner til å gå til oppsigelse: Det ene er virksomhetens forhold, og har typisk med etterspørselssvikt å gjøre. Den andre er individets forhold, altså at den ansatte ikke presterer på et nivå som med rimelighet kan forventes av arbeidsgiver, sier Bolstad.

Han sier at oppsigelser knyttet til virksomheten og individets forhold er naturlige deler av arbeidslivet, og siterer den avdøde Truls Frogner, som blant annet har vært konserndirektør i Manpower:

«Det største sviket et selskap kan gjøre mot sine ansatte er ikke å gjøre det lønnsomt.»

– Man setter med andre ord flere arbeidsplasser i fare om man ikke bidrar til å holde selskapet økonomisk sunt, sier Bolstad.

Les mer: