E24: Offentlige virksomheter er nettsky-sinker

​«En av grunnene til at det offentlige henger etter I nettskyen, er at man i en del offentlige virksomheter må ta spesielle hensyn når det kommer til datasikkerhet og personvern», sier Even Bolstad til E24.

På kort tid har mange norske bedrifter tatt i bruk skybaserte tjenester som Facebook Workplace og Office 365, men den ferske Arbeidslivindeksen fra Kantar TNS og HR Norge viser at det offentlige henger etter, i følge E24.

Det er imidlertid store forskjeller mellom sektorene i bruken av skybaserte verktøy. Mens 63 prosent av virksomhetene innenfor samlekategorien bank/finans/telekom/media har lagt til rette for én eller flere av verktøyene, er det kun drøyt 25 prosent av de offentlige virksomhetene som har lagt til rette for skytjenester av denne typen.

HR Norge går vel langt i å tolke resultatene fra en undersøkelse med 1001 respondenter, mener statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey (H).

– Det blir unyansert å samle alle offentlige virksomheter i en kategori, når man vet at en stor del av offentlig sektor ikke jobber på kontor, men består av pleie og omsorg – som ikke bruker den typen samhandlingsverktøy undersøkelsen spør om, påpeker Chaffey.

– Når det er sagt, så er det absolutt et poeng å øke den digitale kompetansen både i det offentlige og det private, og det kan bli spennende arbeidsplasser når man tar i bruk slike verktøy, legger statssekretæren til.

Les mer: