E24: Ny undersøkelse: Norske arbeidstakere frykter for jobben

Arbeidsledigheten i Norge stiger. Det begynner å syke inn hos nordmenn, ifølge en ny undersøkelse. Den viser at en av fire nordmenn forteller at de opplever at arbeidsplassen er blitt mindre sikker det siste året.

Les hele saken fra E24 her.

Even Bolstad uttaler:
Skille mellom privat og offentlig sektor 32 prosent av dem som har svart på undersøkelsen i privat sektor sier at de opplever jobben som mindre sikker, mens 26 prosent svarer det samme i offentlig sektor.

– Det er privat sektor som først og fremst har fått smellen. Det startet på Vestlandet med oljen, og ringvirkningen slo rett over i leverandørindustrien. Så sprer ringvirkningene seg etter hvert til andre sektorer og regioner, forteller Even Bolstad, daglig leder for HR-Norge.

Han påpeker at arbeidstagere også er skatteytere, og at flere kommuner rapporterer om en sviktende skatteinngang.

Dette kan føre til flere kutt, men da med en tidsforsinkelse. Bolstad utdyper:

– En undersøkelse vi utførte med TNS viste svært liten tro på endringer for egen arbeidssituasjon, særlig i kommunene. Det er et tankekors når man har ambisjoner om for eksempel kommunesammenslåing. Vi leser mye "det angår ikke meg" ut av tallene, og da blir det tungt å ommøblere for dem som skal lede endringsprosesser.