E24: – Hvem som helst kan kalle seg rekrutterer

Mangel på faglige krav og lukkede prosesser gjør det vanskelig for både rekrutterer og jobbsøker å vite om prosessen har vært god. Det kan bli tap-tap for begge parter, skriver E24.

– Lukkede og lite etterprøvbare prosesser bidrar til at rekruttere sjelden får pålitelige tilbakemeldinger på om de jobber forsvarlig og godt, hverken fra sine kunder eller dem som søker jobb, sier Andreas Kolstø til E24.

Kolstø er leder for testsertifiseringer i DNV GL.

Han mener det er en utfordring at bransjen ikke er regulert.

Ole I. Iversen, førsteamanuensis ved BI og partner i Assessit, støtter Kolstø i at en del rekrutterere og ledere har en overlegen tro på egne evner.

– De som driver med rekruttering, tror at de blir bedre jo mer erfaring de får, men faktum er at de bare fortsetter å gjøre de samme feilene.

Daglig leder Even Bolstad i HR Norge sier at han antar at Kolstøs påstandene om for stor tro på egne ferdigheter blant en del rekrutterere, er udokumenterte:

– Utover det kan jeg jo si at dette er et godt oppspill til debatt, om ikke annet.

Bolstad er klar på at sertifisering er en veldig god indikasjon på om en person er en kompetent rekrutterer, og at et slikt bevis viser at man har teorien inne.

– Men den praktiske anvendelsen vil ikke være vurdert i samme grad, og heller ikke de mellommenneskelige ferdighetene ligger inne i dette, sier Bolstad, og legger til:

– Man må heller ikke glemme at DNV også har en kommersiell egeninteresse i at flest mulig sertifiserer seg gjennom deres ordning, selv om dette selvsagt ikke overskygger deres evne til å levere gode sertifiseringer.

Les hele saken i E24.