E24: Her gikk de ansatte ned i lønn for å spare arbeidsplasser

Over halvparten av de spurte, eller 52 prosent, svarer at de er villige til å gå ned i lønn for å redde jobben i en fersk arbeidslivsundersøkelse, omtalt i E24.

E24 skriver om oljeserviceselskapet Karsten Moholt hvor de ansatte frivillig gikk ned 5 prosent i lønn for å verne hverandres arbeidsplasser så godt som mulig. Lederne gikk ned 6 prosent.

Det er ikke en uvanlig innstilling i norsk arbeidsliv. Arbeidslivindeksen ALx fra HR Norge og TNS Gallup, som blant annet er utgangspunkt for saken, viser at over halvparten av de spurte, eller 52 prosent, sier de er villige til å gå ned i lønn for å redde jobben.

– Det er viktig å få med at konteksten for spørsmålet om man er villig til å gå ned i lønn, er at jobben er i fare, sier Harald Djupvik, avdelingsdirektør i TNS Gallup til E24.

– Dette er likevel svært høye tall, og du vil ikke finne tilsvarende tall i andre land. Gullet i norsk arbeidsliv er tillit, og nordmenn vil i større grad enn andre steder være villig til å være med på denne typen dugnad, supplerer daglig leder Even Bolstad i HR Norge til E24.2016 02 01 Stavanger Aftenblad A Lx Halvparten villig ned i lønn i Archer testet de det utsnitt
Stavanger Aftenblads nettavis 1. februar 2016

Stavanger Aftenblad:
Halvparten er villig til å gå ned i lønn - i Archer testet de det

Også Stavanger Aftenblad vier spalteplass til Arbeidslivindeksen ALx III. Nettversjonen av den store regionavisen har snakket med oljeserviceselskapet Archer som har testet det ut. Avisen skriver:
Oljeserviceselskapet Archer er blant selskapene som har testet ut lønnskutt og reduksjon av stillinger.

- Vår erfaring er blandet, det er for tidlig å si om stillingsreduksjon har hatt en effekt, sier klubbleder i Industri Energi i Archer Bjørn Rimereit til Aftenbladet.

85 prosent av de offshoreansatte i Archer gikk i fjor med på å kutte 17,3 prosent av lønna, dette ble tatt ut i fri - altså tilsvarende redusert arbeidstid. Ordningen var frivillig. - Det gikk litt fort i begynnelsen, men i ettertid har folk vært fornøyde, sier Rimereit.


2016 02 02 Byggeindustrien Halvparten villig ned lonn
Byggeindustrien (bygg.no) - 1. februar 2016

Nettstedet Byggeindustrien og nettstedet Ledelse.no vier også Arbeidslivindeksen ALx III oppmerksomhet i et oppslag.


2016 02 04 Aftenposten A Lx Lavere lonn ok utsnitt
Aftenposten 4.02.2016