E24: Arbeidsglede og arbeidsinnsats kommer ikke nødvendigvis sammen

Selv om arbeidsgleden er høy, er ikke det ensbetydende med at arbeidsinnsatsen er høy, fastslår spaltisten Hans-Petter Stub i E24.

Stub tar for seg employer branding i sitt innlegg, og noterer seg blant annet at forskning fra AON Hewitt, David Meister og Kuvaas & Dysvik viser en klar sammenheng mellom et sterkt employer brand (indre motivasjon) og ansattes ytelse, organisasjonsforpliktelse og turnover (positivt på de to første, negativt på den siste).

«Undersøkelser fra blant annet Ennova og HR Norge [viser] at nordmenn stort sett har høy arbeidsglede, uten at det nødvendigvis er ensbetydende med stort engasjement og vilje til å yte på jobben. Det finnes nok mange som er fornøyde med å gjøre minst mulig», fastslår han videre.

«Men selv om dine ansatte i snitt har høyt eller middels engasjement er det mye å hente på å heve nivået til de som ikke ligger i toppsjiktet. Ikke bare vil økt engasjement føre til høyere produktivitet, men de ansatte vil trives langt bedre også. Vinn-vinn med andre ord.»