DN: Vil IQ-teste flere ledere

«Kan geometriske figurer og avkrysningsoppgaver bidra til å unngå tabbeansettelser av ledere og nøkkelmedarbeidere?», spør Dagens Næringsliv i et oppslag i dag, 2. juni 2014.

Dagens Næringsliv om IQ

Dagens Næringsliv om IQ

- Det er først og fremst HR-direktørene som lar være å bruke dem, sier psykologiprofessor Thomas Hoff til avisen. – Ofte har det en sammenheng med hvordan de ansatte opplever testene. I Norge toucher man fort innpå diskriminering, og det oppleves ikke som moralsk riktig, siteres professoren under mellomtittelen «Sparker HR-sjefer».

Bare 16 prosent av virksomhetene benyttet evnetester, ifølge en undersøkelse medlemsforeningen HR Norge utførte i 2009. 42 prosent benyttet personlighetstester.

- Vi er av den oppfatning at omfanget øker, men dog fra et meget lavt nivå, sier Even Bolstad, som er daglig leder i HR Norge.

Ukeavisen Ledelse 6.6.14

Ukeavisen Ledelse 6.6.14

Evnetestene fremstår ofte som rene intelligenstester. Årsaken til skepsisen er at de oppleves personlig. Noen føler seg presset til å bevise hva de duger til, og mange føler nok at de må kle seg nakne, sier Bolstad til avisen.

Han har inntrykk av at evnetester er minst utbredt på lave stillingsnivåer, mens bruken øker med stillingens kompleksitet og ansvar.

- Blant mange dårlige verktøy innen rekruttering, er dette ett av de minst dårlige.

Ukeavisen Ledelse fulgte opp artikkelen fra Dagens Næringsliv fredag (6.6) den samme uken.