DN: Trenger «lovbrytere»

«Det er mye godt i endringsforslagene til arbeidsmiljøloven, men er det nok?», spør Even Bolstad og Kari Bergeius Andersen i et debattinnlegg i DN 1. oktober.

Arbeids- og sosialdepartementet har hatt endringsforslagene til Arbeidsmiljøloven ute til høring. HR Norges ståsted er at forslagene ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de store endringene næringslivet og arbeidslivet står ovenfor i årene fremover.

HR Norges synspunkter nyanseres ytterligere i artikkelen Arbeidsmiljølov i utakt med virkeligheten. Hele høringssvaret fra HR Norge finner du i dette dokumentet .