DN: Problematisk innelåsning og erfaren rollebytter

"Innelåste medarbeidere opplever stor frustrasjon", skriver HR Norges daglige leder Even Bolstad i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag. Avisen følger opp med en reportasje om fleksible karriéreveier i DNV GL.

2015 08 03 DN Problematisk innelasning
Even Bolstad trekker i sin kronikk frem en rekke eksempler på hvordan medarbeidere kan finne seg selv i en innelåst situasjon, hvor de verken er tilfredse med jobben eller har noen mulighet for å forlate den. Han gir også fem tips til ledere til slike medarbeidere.

Les artikkelen i sin helhet her. (Krever innlogging.)

Dagens Næringsliv følger opp artikkelen med en reportasje med tittelen "Erfaren rollebytter", hvor Kim Rolfsen i DNV GL aldri i løpet av sine 19 år i selskapet har følt seg "innelåst".

DNV GLs HR-sjef, Cecilie Blydth Heuch, sier at det finnes mange retninger for en karriére i DNV GL.

- Karriéreutviklingen trenger ikke bare å gå oppover, sier hun. - Den kan også gå sidelengs eller nedover.

Hun håper det skal bli mer sosialt akseptert å utvikle seg på andre måter enn via lederrolle etter lederrolle.

- Problemet, sier Even Bolstad i en kommentar i artikkelen, - er at gode spesialister styres og låses inne i et system hvor lønn og sosial status er limt fast på lederrollen. Ikke alle spesialister ønsker å gå inn i ledelse, og ikke alle er egnet til det. I tillegg er det slik at mange ledere gjerne kunne tenke seg en mer faglig rolle i senkarriéren. Bedrifter må for all del unngå at gode medarbeidere må bytte arbeidsgiver eller gå inn i et lederspor for å få utvikling.