DN.no: Meningsløs medarbeidersamtale?

- Mange måles på at samtalene faktisk blir gjennomført – ikke på noe annet. Da blir det lett en pliktøvelse, «tick the box», sier Even Bolstad, leder i HR Norge, til DN.no.

Utgangspunktet for artikkelen er Øystein Bonviks bok «Frist meg ikke inn i ledelse». Bonvik mener at de årlige medarbeidersamtalene er «halvhjertede skippertak».

«Samtalene er ofte upersonlige og formaliserte. Mange virksomheter satser på samtaler som skal følge et standardisert skjema som ikke alltid er like tilpasset individuelle behov. I verste fall bærer samtalene og skjemaene mer preg av hva virksomheten har lyst til å høre, fremfor hva den ansatte har behov for å fortelle», sier Bonvik.

Skjemaet har ifølge Bolstad i HR Norge en klar funksjon.

«Det skal få begge parter til å forberede seg godt og fungere som sjekkliste for ulike temaer – også de som er litt mellommenneskelig krevende. I andre enden ligger referatene. Dersom de først og fremst lages fordi man er pålagt å lage dem, har man tapt. Min preferanse er å gå inn i samtaler med en tydelig sjekkliste på temaer som skal berøres og gå ut igjen med tiltakslister over ting som skal gjøres og avklares», sier han til DN.no.

Les hele saken i DN.no.