DN: Når ledelsen blir destruktiv

«Denne saken vil koste VW milliarder av kroner. Ingen kan hevde at destruktive ledere ikke har vært medvirkende», sier BI-professor Stig Berge Matthiesen til Dagens Næringsliv. Even Bolstad er uenig i at dette handler om la-det-skure-adferd.

«VW-skandalen er en påminner om viktigheten av å kunne skjelne mellom rett og galt, hvor viktig det er med etiske ledere som har et moralsk kompass som er retningsgivende også nedover i organisasjonen», sier han.

HR Norges daglige leder, Even Bolstad, er ikke enig i at det er la-det-skure-adferd som er mest fremtredende. Han mener VW-toppledelsen må ha gjort bevisste vurderinger av oppdagelsesrisikoen.

«Det mest interessante med VW-casen er at det har gått over så lang tid og virker som det har fått utvikle seg en kultur og et spillerom i et så stort system», sier han.

Bolstad påpeker at det er aksjonærene som til syvende og sist blir skadelidende. Målet for en leders suksess mener han ikke utelukkende bør vurderes på resultat, men også av hvordan resultatene oppnås.

I samme oppslag ser DN på en rapport fra Finansforbundet som viser at halvparten av de spurte mener at arbeidsplassen utvikler seg i en mer autoritær retning. Funnene knyttes til bruken av målstyring og resultatmålinger.

Even Bolstad i HR Norge mener det er sjelden at målstyring blir en destruktiv ledelsesform. Slik forklarer Bolstad farene overfor avisen:

«I målstyring ligger en tydelig forventning om at man følger opp og mindre rom for omkamper. Hvis det gjør at man ikke tør å komme med innsigelser av frykt for egen karriere, så er det ikke bra. Å støtte lojalt opp om beslutninger, er noe helt annet.»

Les hele saken i DN her.